Karolinska Universitetssjukhuset: Förbättrad hälsa konstaterad för personer med könsdysfori

Antalet patienter med könsdysfori ökar kraftigt både i Sverige och i andra länder. En färsk avhandling av överläkaren och kliniska sexologen Cecilia Dhejne visar även att antalet personer som söker justering av sitt juridiska kön ökar, en grupp som glädjande nog också visar sig ha förbättrat hälsan de senaste åren.

Till Karolinska Universitetssjukhusets mottagning för andrologi, sexualmedicin och transmedicin (ANOVA) ökar strömmen av besökare ständigt. År 1999 remitterades 20 personer för utredning och behandling av könsdysfori, en siffra som förra året hade ökat till hela 350. I år är den prognostiserade siffran 400 remisser avseende personer som behöver utredning och behandling av könsdysfori.

Könsdysfori innebär ett tillstånd med ett psykiskt lidande eller en försämrad förmåga att fungera i vardagen, vilket orsakas av att könsidentiteten inte stämmer överens med det registrerade könet.

ANOVA har ett helhetsomhändertagande för personer med könsdysfori, från diagnostiska utredningar, stöd under och efter transition, till livslång hormonbehandling.

– Vi tar emot personer från 18 år och uppåt i alla yrkesgrupper, samhällsklasser och länder. Vi får hit allt från poliser och brandmän till präster, kontorister och sjuksköterskor.

Det säger överläkaren och kliniska sexologen Cecilia Dhejne, Patientflödesansvarig för transmedicin på ANOVA, där multidisciplinärt och tvärprofessionellt arbete står i fokus.

I en färsk avhandling om könsdysfori (On Gender Dysphoria) av Cecilia Dhejne noterade hon en förbättrad hälsa hos den här patientgruppen under de senaste 15 åren, med vare sig förhöjd dödlighet eller förhöjd vård för självmordsförsök.

Hon noterade även att antalet ångeransökningar, alltså personer som ångrar sin könsbekräftande kirurgiska behandling, är lågt (2% procent) och minskade under perioden 1960-2010.

Däremot var det fortfarande vanligt att ha vårdats för psykisk sjukdom.

– Att behöva vänta på den vård som minskar könsdysfori och förbättrar psykisk hälsa innebär ett onödigt psykiskt lidande. Det kan hindra personer att fullfölja studier eller komma ut i arbetslivet.

Karolinska Universitetssjukhuset har idag en patientflödesansvarig för patientgruppen, något som Ceclia Dhejne anser är ett steg i rätt riktning:

– Att Karolinska har en patientflödesansvarig för patientgruppen är ett viktigt steg. Men ett bättre omhändertagande är nödvändigt och innebär en förbättring och utökning av den könsbekräftande vården. Liksom att kunskapen om könsdysfori i den vanliga vården, och speciellt inom psykiatrin, behöver förbättras, konstaterar hon.

Fakta:

  • Könsdysfori är ett psykiskt lidande eller en försämrad förmåga att fungera i vardagen som orsakas av att könsidentiteten inte stämmer överens med det registrerade könet.

  • Under Pridefestivalen 2016 utsågs överläkaren Cecilia Dhejne vid Karolinska Universitetssjukhuset av Transföreningen FPES till årets transhjälte, för att ha moderniserat vården för personer med könsdysfori.

  • Till ANOVA kommer personer från alla åldrar, yrkesgrupper, samhällsklasser och från olika länder.

  • De senaste åren har ANOVA haft en 30-50-procentig ökning av remisser per år.

Karolinska Universitetssjukhusets presstjänst
08-51774010                                 
presstjanst.karolinska@sll.se

Om oss

Telefon: 08-517 740 10 E-post: presstjanst.karolinska@sll.seTelefonen är bemannad mån-fre 08.30-17.00 Kontaktpersoner vid brådskande ärende utanför kontorstider:Kim Sjölund, Presschefkim.sjolund@sll.se+46 725 98 1388 Henrik Kennedy, Kommunikationsdirektörhenrik.kennedy@sll.se+46 725 98 1387 Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Besök Karolinska Universitetssjukhusets hemsida: www.karolinska.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Antalet patienter med könsdysfori ökar kraftigt både i Sverige och i andra länder. En färsk avhandling av överläkaren och kliniska sexologen Cecilia Dhejne visar även att antalet personer som söker justering av sitt juridiska kön ökar, en grupp som glädjande nog också visar sig ha förbättrat hälsan de senaste åren.
Twittra det här

Citat

Vi får hit allt från poliser och brandmän till präster, kontorister och sjuksköterskor.
Cecilia Dhejne, överläkare och klinisk sexolog på Karolinska Universitetssjukhuset
Kunskapen om könsdysfori i den vanliga vården, och speciellt inom psykiatrin, behöver förbättras.
Cecilia Dhejne, överläkare och klinisk sexolog på Karolinska Universitetssjukhuset