Karolinska Universitetssjukhuset: Högsta resultatet hittills för citeringsgrad i vetenskapliga artiklar

Forskning gjord på Karolinska Universitetssjukhuset citeras alltmer av andra forskare och citeringsgraden, till exempel den som kallas Crown Factor (fakta nedan), är högre än tidigare.

- En hög citeringsgrad är mycket positivt och är ett kvitto på att den forskning vi bedriver på Karolinska Universitetssjukhuset är värdefull och intressant för andra forskare, säger Jan-Inge Henter forskningsdirektör.

När forskningsresultat blir klara brukar dessa publiceras som artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

Ett genomsnittligt värde på Crown Factor (Cf) som är kring 2,00 och högre anses vara högt till mycket högt. Den senast tillgängliga sammanställning för genomsnittligt Cf på Karolinska är 1,95 (vilket avser publikationer under år 2015). Året dessförinnan var värdet 1,85 och år 2010 var det 1,58.

-Sammantaget så har den vetenskapliga kvaliteten på forskningen som utförs på Karolinska Universitetssjukhuset en positiv trend avslutar Jan-Inge Henter.

 

Bakgrund

Crown factor, också kallat fältnormerad citeringsgrad (Cf), anses av många vara den viktigaste bibliometriska indikatorn för vetenskaplig kvalitet. Det är ett försök att jämföra olika medicinska fält på ett rättvist sätt, för om man bara räknar antalet vetenskapliga citeringar så riskerar medicinska fält där man av tradition skriver många artiklar med automatik också ha flest antal citeringar. Den fältnormerade citeringsgraden tar hänsyn till, "normerar", detta, så alla medicinska fält får samma förutsättningar. Det internationella genomsnittet för Cf är exakt 1,00.

Kim Sjölund
Presschef
072-598 13 88                                  
kim.sjolund@sll.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Om oss

Telefon: 08-517 740 10 E-post: presstjanst.karolinska@sll.se Telefonen är bemannad alla dagar 08.00-20.00 Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Besök Karolinska Universitetssjukhusets hemsida: www.karolinska.se

Prenumerera

Media

Media