Karolinska Universitetssjukhuset: Snabbare mammografiscreening med hjälp av artificiell intelligens (AI)

Mer än en miljon mammografibilder kommer att användas i ett nytt projekt där datorer försedda med artificiell intelligens ska hitta fler bröstcancertumörer än idag. Dessutom i ett tidigare skede. Något som ökar möjligheten för att fler kvinnor kan behandlas i tid – och överleva.

Projektet Mammo-AI , där både forskare och läkare från bland annat Karolinska Universitetssjukhuset, KTH och Karolinska Institutet deltar, ska utveckla en ny metod för att använda artificiell intelligens, AI, vid mammografiscreening. Bröstcancer blir vanligare, samtidigt som allt fler botas. Men forskarna vill höja siffran ytterligare:

– Screeningen minskar dödligheten i bröstcancer med cirka 30 procent. Vi vill se om vi med AI som stöd i arbetsflödet inom screeningen kan upptäcka fler bröstcancertumörer i ett tidigare skede. Det ökar möjligheten att fler kan behandlas i tid, vilket i sin tur sänker dödligheten, säger Fredrik Strand, röntgenläkare på Karolinska Universitetssjukhuset.

I dag råder en generell brist på radiologer inom vården, och särskilt bröstradiologer. Därmed finns en angeläget att utnyttja resurserna mer effektivt. Målet är att datorstöd, baserat på AI, ska bidra till att göra en första sortering av bilder från screeningen. Metoden är att med hjälp av AI låta en dator sortera ut de bilder som är uppenbart lättbedömda, respektive de som är så svårbedömda att de bör kompletteras med annan röntgenmetod. Genom att förenkla granskningen av de lättbedömda bilderna kan resurser frigöras för att i stället låta radiologer titta närmare på de mer svårbedömda bilderna. De resurser som sparas kan sedan användas för kompletterande undersökningar. Ambitionen är att skapa ett datorstöd som kan användas på alla röntgenavdelningar som utför bröstcancerscreening.

Fakta:

  • Projektet Mammo-AI bygger på samarbete mellan flera parter: Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Karolinska Universitetssjukhuset, S:t Görans Sjukhus, Södersjukhuset, Regionalt Cancercentrum, Stockholm Science City med flera.

  • Projektet leds av Peter Lindholm, funktionsområdeschef thoraxradiologi och biträdande överläkare Bild och Funktion, på Karolinska Universitetssjukhuset och Fredrik Strand, röntgenläkare på Karolinska universitetssjukhuset.

  • Vinnova finansierar projektet med cirka två miljoner kronor.

  • AI-utveckling kräver stora datamängder. Inom projektet analyseras därför över en miljon mammografibilder tagna mellan 2008 och 2015 från Karolinska Universitetssjukhuset.

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Snabbare mammografiscreening med hjälp av artificiell intelligens (AI). Mer än en miljon mammografibilder kommer att användas i ett nytt projekt där datorer försedda med artificiell intelligens ska hitta fler bröstcancertumörer än idag. Dessutom i ett tidigare skede. Något som ökar möjligheten för att fler kvinnor kan behandlas i tid – och överleva.
Twittra det här

Citat

Screeningen minskar dödligheten i bröstcancer med cirka 30 procent. Vi vill se om vi med AI som stöd i screeningen kan upptäcka fler bröstcancertumörer i ett tidigare skede. Det ökar möjligheten att fler kan behandlas i tid. Vi vill också se om AI-stödet kan bidra till att bättre arbetsflöde på röntgen
Fredrik Strand, röntgenläkare på Karolinska Universitetssjukhuset