Karolinska Universitetssjukhuset bjuder in företag och organisationer för att utveckla AI (artificiell intelligens) i vården

Karolinska Universitetssjukhuset bjuder in företag och organisationer med kompetens inom AI för att diskutera möjligheter till samarbete, vid ett öppet möte 7 november. Projektet I-AID söker partners i utvecklingen av AI-lösningar utifrån kliniska behov inom bilddiagnostik för Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms läns landsting.  

Projektet I-AID syftar till att driva utveckling och implementering av AI i vården utifrån patientens behov. Projektet ska generera faktiska AI-lösningar tillsammans med vårdverksamheter och näringslivspartners, för klinisk validering och implementering i hälso- och sjukvården.

– AI kommer att ge helt nya möjligheter inom diagnostik de kommande åren. Därför bjuder vi in ledande aktörer att driva utvecklingen tillsammans med oss – utifrån vårdens behov. Målet är att patienterna så snart som möjligt kan dra nytta av den nya tekniken på ett säkert sätt, säger Nicke Svanvik, innovations- och utvecklingsdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset.

Den 7 november bjuds företag med kompetens inom AI in till ett möte för att få information om möjlighet till framtida samarbete med vården. Projektet har ringat in ett antal pilotprojekt utifrån kliniska behov av AI-utveckling, som kommer att presenteras. 

Agenda 7 november

  • Presentation av I-AID
  • Ramverket för partnersamarbete
  • Presentation av pilotprojekt och kliniska behov
  • Frågor &svar – utrymme för frågor och diskussion

Tid: 13:30-15:30

Plats: H2 Hub, Hälsingegatan 45, Stockholm

Medverkande Karolinska Universitetssjukhuset:

Anders Jönebratt, direktör Karolinska IT

Birgitta Janerot Sjöberg, projektledare I-AID och överläkare

Juhana Hakumäki, funktionschef Bild och Funktion

Nicke Svanvik, direktör Innovation och Utveckling

Tomas Borgegård, koordinator Innovationsplatsen

Det finns möjlighet för intervjuer.

Fakta om I-AID

AI-satsningen, Verklighetslabbet Integrerad AI Diagnostik I-AID, kommer att accelerera användningen av AI inom vården, initialt med fokus på diagnostik. I-AID har målsättningen att underlätta för framtida implementering av AI genom att etablera tydliga riktlinjer, policies och processer inom bland annat juridik, regulation, IT och upphandling. I-AID drivs av Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms läns landsting med stöd av Vinnova. Läs mer här

Kim Sjölund
Presschef
072-598 13 88                                  
kim.sjolund@sll.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Om oss

Telefon: 08-517 740 10 E-post: presstjanst.karolinska@sll.se Telefonen är bemannad alla dagar 08.00-20.00 Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Besök Karolinska Universitetssjukhusets hemsida: www.karolinska.se

Prenumerera

Media

Media