Karolinska Universitetssjukhuset bjuder in till pressträff med anledning av att internrevisionen om processen för inköp av konsulttjänster är klar

Internrevisionen som tillsatts av sjukhusdirektören, Melvin Samsom, den 19 december 2017 är nu klar. Huvudsyftet var att göra en översyn av processen för konsultanvändningen under perioden 2011–2017, med fokus på Boston Consulting Group (BCG). Sjukhuset vill berätta om de viktigaste punkterna från rapporten och ge några första reflektioner kring resultatet.

Datum och tid: Onsdag 31 januari kl 14.00 -15.00 (presentation med efterföljande tid för intervjuer)

Plats: Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, Eugeniahemmet, Entré T3 (Konferensrum Aga)

Medverkande: Melvin Samsom, sjukhusdirektör och Margareta Fast, ekonomidirektör

Rapporten kommer att delas ut på plats under pressträffen.

 

Välkomna!

Kim Sjölund, presschef Karolinska Universitetssjukhuset

 

Vänligen anmäl ditt deltagande snarast till tel. 08-517 740 10 eller presstjanst.karolinska@sll.se

Länk till karta Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

http://karolinska.se/globalassets/global/kommunikationsavdelningen/kommunikationsavdelningen-centrala-block/oversiktskarta_karolinska_universitetssjukhuset_solna_webb.pdf

Kim Sjölund
Presschef
072-598 13 88                                  
kim.sjolund@sll.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Om oss

Telefon: 08-517 740 10 E-post: presstjanst.karolinska@sll.se Telefonen är bemannad alla dagar 08.00-20.00 Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Besök Karolinska Universitetssjukhusets hemsida: www.karolinska.se

Prenumerera