Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder företag en unik möjlighet att utveckla digitala verktyg för sjukvården

Report this content

Vill du utveckla framtidens eHälsa med universitetssjukhus i EU? Karolinska Universitetssjukhuset och ytterligare två europeiska sjukhus söker innovativa företag för att gemensamt utveckla digitala verktyg som ger patienter stöd att ändra livsstil inför operation.

Karolinska Universitetssjukhuset koordinerar ett EU-projekt med målet att utveckla digitala verktyg som stödjer förändring av livsstil inför operation för att minska risken för komplikationer och därmed få bättre utfall av behandlingen. Verktygen ska både stödja patientens medverkan i sin egen vård och stärka nätverket kring patienten. Det är en unik möjlighet för företag att interagera med vården under utveckling av framtida produkter och tjänster. Projektet går under namnet LIVE INCITE.  

 EU-projektet LIVE INCITE bjuder in till:

* Market survey (kan laddas ned nu)

* Open market information meeting 9 maj i Solna

* One-to-on meetings 10 maj - 22 juni

 LIVE INCITE kommer att genomföra en förkommersiell upphandling i tre steg, där merparten av EU-medlen, totalt 4,2 miljoner euro, går till de företag som deltar i att lösa vårdens utmaning. Projektet är nu i förberedande fas, där det bland annat ingår en marknadsanalys.

 Mer information om projektet, länkar för att ladda ned marknadsanalys samt registrera sig till möten med projektgruppen: www.karolinska.se/en/live-incite

 Fakta om LIVE INCITE

LIVE INCITE står för "Lifestyle intervention in the perioperative process through digital service" och finansieras av EUs innovationsprogram Horizon 2020, inom utlysningen Innovation inom eHälsa som möjliggör patientens delaktighet. Målet är att utveckla digitala verktyg som stödjer förändring av livsstil inför operation.

LIVE INCITE leds av Karolinska Universitetssjukhuset, koordinat av Innovationsplatsen. Partners: Bispebjerg/Frederiksberg Hospital i Köpenhamn, Danmark, och Hospital Clinic i Barcelona, Spanien, och Karolinska Institutet.

 

 

Kim Sjölund
Presschef
072-598 13 88                                  
kim.sjolund@sll.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Prenumerera

Media

Media