Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder transpersoner möjligheten att utveckla rösten så att den stämmer överens med könsidentiteten

Den verbala kommunikationen är en viktig dimension i vårt mänskliga beteende och uttryck. Vår röst är en stor del av vår könsidentitet. Oftast pratar man om hormonbehandling och plastikkirurgi men mera sällan om rösten och dess betydelse i behandlingen av personer med könsdysfori. 

Transpersoner erbjuds hjälp hos logoped för att utveckla sin röst så att den stämmer överens med deras upplevda könsidentitet.Transmaskulina personer kan behöva röstbehandling eftersom problem med röstfunktionen kan uppstå under testosteronbehandling. Hormonbehandlingen ger dock en maskulinisering av rösten.Transfeminina personer behöver ofta feminiserande könsbekräftande röstbehandling eftersom hormonbehandlingen för denna grupp inte påverkar rösten.

”Det övergripande syftet med röstbehandling är att hjälpa individen att anpassa sin röst och kommunikation på ett sätt som känns både säkert och naturligt. Det resulterar i ett kommunikationsmönster som gör att personen kan känna sig trygg med sin röst i relation till sin könsidentitet och som stärker självkänslan” säger Ulrika Nygren Funktionsenhetschef Logopedi Vuxna Karolinska Universitetssjukhuset och adj. Universitetsadjunkt CLINTEC Karolinska Institutet.

Röstbehandling kan hjälpa till att lindra könsdysfori och vara positivt och motiverande i den sociala transitionen. Om en transperson uppfattas av andra i enlighet med sin könsidentitet ökar det psykiska välbefinnandet. Behandlingen inkluderar vanligen övningar för att anpassa tonhöjd, intonation, röstkvalitet och resonans och kräver mycket träning.

Karolinska Universitetssjukhuset är tillsammans med Karolinska Institutet världsledande inom forskning och behandling av personer med könsdysfori. ANOVA utreder och behandlar personer med könsdysfori i samarbete med flera professioner i ett multiprofessionellt genderteam vid Karolinska universitetssjukhuset. 

Kim Sjölund
Presschef
072-598 13 88                                  
kim.sjolund@sll.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Om oss

Telefon: 08-517 740 10 E-post: presstjanst.karolinska@sll.se Telefonen är bemannad alla dagar 08.00-20.00 Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Besök Karolinska Universitetssjukhusets hemsida: www.karolinska.se

Prenumerera

Media

Media