Karolinska Universitetssjukhuset först i Sverige med att certifieras för CAR-T cellbehandling till patienter med akut lymfatisk B-cellsleukemi

Report this content

CAR-T cellsterapi, som är en helt ny typ av cancerbehandling, betyder att patientens egna immunceller tas ut och modifieras genetiskt för att bli bättre på att identifiera och döda tumörceller för att sedan återföras till patienten.

Rådet för nya terapier (NT-rådet) som är en expertgrupp med representanter för Sveriges landsting och regioner beslutade i maj 2019 att rekommendera CAR-T cellbehandling som behandling för akut lymfatisk B-cellsleukemi. Karolinska Universitetssjukhuset har certifierats för behandlingen och ett avtal har skrivits mellan Karolinska Universitetssjukhuset och läkemedelsföretaget Novartis.

- Vi är glada och stolta över att vi kan leverera innovativa terapier på högsta nivå till våra patienter. Det var en lång väg för att bli Sveriges första standardbehandlings center för CAR-T celler som började med en tuff certifieringsprocess som avslutades den 21 maj 2019. Uppskattningsvis kommer 5–10 patienter per år ges möjligheten till behandling på Karolinska inom studier och med standardbehandling, säger Professor Dr. Stephan Mielke, verksamhetschef cellterapi och allogen stam cells transplantation och huvudansvarig för den här behandlingen vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Akut lymfatisk B-precursorcellsleukemi är den vanligaste formen av leukemi och utgör 70–75% av akuta leukemifall hos barn i Sverige. Det som händer när man får leukemi är att omogna celler i benmärgen canceromvandlas. När det sker ökar de starkt i antal och hämmar då och tränger undan den friska benmärgen. I Sverige drabbas årligen 60–65 barn av diagnosen akut lymfatisk B-precursorcellsleukemi. Av dessa botas numera mer än 90% av den behandling som erbjudits fram till nu. Bland de 15–20% som fick återfall mellan 2002–2011 var 5-års överlevanden 57,5% vid första återfallet. CAR-T cellbehandlingen är tänkt att användas till patienter med ännu mer avancerad sjukdom, där resultaten är mycket sämre.

- Vi har redan kontakt med Sveriges första potentiella standard behandlings CAR-T cells patient med relapserad B-cells ALL efter allotransplantation säger Professor Mielke och fortsätter, fallet diskuterades på nationell nivå och behandling rekommenderades och aferesen genomfördes den 9 oktober och cellerna befinner sig just nu i tillverkningsprocessen som ta ungefär en månad. Barnet får nu en brobehandling med kemoterapi till dess att CAR-T Celler har tillverkats.

Certifieringsprocessen

  • Ett sjukhus som är aktuellt för att bli kvalificerad för att genomföra behandling genomför redan idag högspecialiserad vård inom området och innehar en s.k. JACIE ackreditering. Det innebär att sjukhusets avdelning har en säkerställd hög kvalitet på den vård där hemapoetiska stamceller tillvaratas, hanteras och där transplantation utförs.
  • Det är ett stort team involverat både från sjukhuset och företaget som samverkar för att sätta upp behandlingen. Kvalificeringsprocessen tar mellan 4–6 månader och innebär att sjukhuset och företaget samarbetar för att se till att de manualer som är kopplade till tillverkningsprocessen följs korrekt.
  • Då ordern eller beställningen av läkemedlet görs sker beställningen inte via ett apotek utan via ett speciellt ordersystem. Detta för att säkert kunna följa patientens celler till dess att det blir ett läkemedel. Systemet är endast tillgängligt för speciellt tränad behörig personal på sjukhuset.

Bio Stephan Mielke

Professor Stephan Mielke är chef för avdelningen för allogen stamcellstransplantation och cellulär terapi (CAST) och arbetar som vetenskaplig chef för Cancer Center vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Hans forskning fokuserar på avancerad cell- och genterapi i cancer. Stephan Mielke utnämndes den 1 januari 2017 till professor i hematologi och cellterapi vid Karolinska Institutet. 1999 tog han läkarexamen och blev doktor vid Georg-August universitet i Göttingen. Han började som invärtesmedicinare, hematolog och onkolog vid Albert-Ludwigs-universitet Freiburg samma år. Efter postdok vid NIH, Bethesda, USA, 2004–2007 började Mielke vid Julius-Maximilian universitetet i Würzburg där han 2014 blev professor i medicin.

 

Kim Sjölund
Presschef
072-598 13 88                                  
kim.sjolund@sll.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media