Karolinska Universitetssjukhuset först i världen med att använda ny avancerad 3D-navigationsteknik vid ryggradskirurgi

Report this content

Karolinska Universitetssjukhuset har som första sjukhus i världen genomfört ryggradsoperationer med hjälp av en ny avancerad 3D-navigationsteknik med lyckat resultat. Den nya tekniken har utvecklats inom ramen för ett samarbetsavtal mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Philips kring innovativ medicinsk teknik. I ett löpande samarbete har teknisk och medicinsk innovation mötts för att säkra största nytta för patienten. Tekniken förbättrar planeringen av ingreppet samt styrningen av instrumenten under operationen. Risken för en ny operation för korrigering minimeras.

”Denna nya navigationsteknologi gör det möjligt att i operationsrummet skapa en högupplöst 3D bild av patientens ryggrad, insidan, som kombineras med den videobild man ser i operationsfältet, utsidan, detta används för en virtuell planering av kirurgin. Genom att följa denna plan kan, exempelvis skruvar, placeras med stor noggrannhet. Resultatet kontrolleras omedelbart i operationssalen utan att behöva flytta patienten till en röntgenavdelning. Detta sker med minimal stråldos till patienten och utan att operationspersonalen utsätts för någon strålning.” säger Adrian Elmi Terander bitr. överläkare och medicine doktor, Neurokirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

Den nu aktuella studien på Karolinska Universitetssjukhuset är ett samarbete mellan neurokirurgiska, ortopediska och neuroradiologiska klinikerna samt Philips. Förstudier till de kliniska försök som nu genomförs visar att denna teknik förbättrar den totala noggrannheten av skruvplacering från 64 procent till 85 procent. Resultaten av förstudien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften SPINE.

Karolinska Universitetssjukhuset är det första sjukhuset i världen som genomfört operationer med den nya utrustningen. Tekniken kommer att installeras på 10 sjukhus runt om i världen.

I det fortsatta samarbetet mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Philips kommer systemet att kunna användas vid s.k. minimalinvasiva ingrepp och utvecklas vidare för andra kirurgiska områden som operationer på hjärnan och hjärnas kärl samt ortopedi och trauma.

Kim Sjölund
Tf Presschef
072-598 13 88                                  
kim.sjolund@karolinska.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Prenumerera

Media

Media