Karolinska Universitetssjukhuset först med att införa den nya rollen som Innovationsledare inom offentlig sjukvård i region Stockholm och Sverige

Report this content

Allt fler etablerar ett mer proaktivt och systematiskt innovationsarbete för att stärka innovationsförmågan bland medarbetarna. Det innebär bland annat ett strategiskt ledarskap i en ny och central roll. Projektet innoLead som syftar till att stärka Karolinska Universitetssjukhusets innovations- och innovationsledningsarbete innebär nya möjligheter att inspirera och stimulera sjukhusets många medarbetare till att arbeta metodiskt med innovation.

 

- Vi utvecklar nu kompetensen innovationsledning i sjukhuskontexten. Målet är att bli allt bättre på att leda och sprida innovation genom ökad användning av forskningsbaserad kunskap om metodiskt innovationsarbete, säger Stefan Vlachos, verksamhetschef, Innova­tionsplatsen, Karolinska Universitetssjukhuset. Det vill säga, vi ska bli bättre på att utveckla och införa nya processer, metoder, och arbetssätt som bidrar till sjukhusets uppdrag inom högspecialiserad vård.

Flera kliniska verksamheter kommer att vara viktiga i att både bygga upp innovationsstödjande strukturer och utveckla innovationsledning på sjukhuset. Inledningsvis bidrar Karolinska Universitetslaboratoriet och Funktion Hälsoprofessionerna samt patientområdena sjuka nyfödda barn och bäckencancer.

Arbetet leds av Innovationsplatsen, som är sjukhusets verksamhet för att stödja och driva innovation, i samarbete med programmet för Ledarskapsutveckling. Projektet innoLead är ett samarbete mellan Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet och Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Projektet stöds av Vinnova.

För mer information: karolinska.se/innolead

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media