Karolinska Universitetssjukhuset går upp i förstärkningsläge

Report this content

Från i dag fredag den 26 mars går Karolinska Universitetssjukhuset upp i förstärkningsläge. Därmed stöds sjukhusets alla verksamheter från den lokala särskilda sjukhusledningen inom de områden som krävs; bland annat gemensam planering av slutenvård, intermediärvård och intensivvård, HR samt kvalitet och patientsäkerhet.

- Karolinska Universitetssjukhuset är redo att fortsätta arbetet mot covid-19 som vi inledde för över ett år sedan. Sjukhuset kommer löpande se till att vi fortsätter att ta hand om våra patienter på bästa sätt, säger sjukhusdirektör Björn Zoëga.

- Karolinska har 1 225 vårdplatser och nu handlar det om att staben planerar och stödjer personalen så att de får rätt förutsättningar att göra sitt jobb, säger Björn Zoëga.

FAKTA:
- Antal covid-19 positiva patienter i slutenvård på Karolinska Universitetssjukhuset 26/3 2021: 108 st. varav 34 st. inom IVA/ECMO.
- Totalt antal vårdplatser på Karolinska Universitetssjukhuset, 1225.

Kim Sjölund
Presschef
072-598 13 88                                  
kim.sjolund@sll.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Prenumerera