Karolinska Universitetssjukhuset genomför ett planerat nätverksarbete i nya sjukhusbyggnaden i Solna

Karolinska Universitetssjukhuset i Solna befinner sig sedan kl. 8.30 i planerat stabsläge, på grund av det sedan tidigare inplanerade nätverksarbetet i den nya sjukhusbyggnaden i Solna. Staben har nu på morgonen fattat beslut om att nätverksarbetet i den nya sjukhusbyggnaden ska genomföras enligt plan. Från kl. 10.00 måndag 19 februari till cirka kl. 10.00 tisdag 20 februari kommer därför nätverket i denna del av sjukhuset inte att fungera. Under dessa 24 timmar gäller manuella rutiner för verksamheterna som finns i den nya sjukhusbyggnaden. 

Förberedelsearbetet med att säkerställa att patienter, inneliggande, men även de med inplanerade operationer och de som besöker sjukhuset akut, ska tas om hand på bästa sätt har pågått under flera veckor. Patientsäkerheten är högsta prioritet och därför kommer antalet patienter som vårdas i den nya sjukhusbyggnaden minimeras under dessa 24 timmar. Hela sjukhuset, både i Solna och Huddinge, hjälper till så att vårdarbetet fungerar på bästa sätt under stabsläget.

– Vi är förberedda och har planerat för manuella rutiner, säger Marie Bennermo, chefläkare, Karolinska Universitetssjukhuset. Verksamheterna, IT-avdelningen och staben har haft ett nära och väl fungerande samarbete.

Samverkan sker med övriga vårdgivare i landstinget.

Det övriga sjukhuset påverkas inte av nätverksarbetet, utan håller öppet som vanligt.

Mer information:
http://karolinska.se/om-oss/centrala-nyheter/2018/02/uppdaterad-information-planerat-driftsstopp-19---20-februari/

Kim Sjölund
Presschef
072-598 13 88                                  
kim.sjolund@sll.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Om oss

Telefon: 08-517 740 10 E-post: presstjanst.karolinska@sll.se Telefonen är bemannad alla dagar 08.00-20.00 Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Besök Karolinska Universitetssjukhusets hemsida: www.karolinska.se

Prenumerera