Karolinska Universitetssjukhuset har bildat ett strategiskt patient- och närståenderåd

Det nybildade Strategiska patient- och närståenderådet på Karolinska har genomfört sitt första möte. Rådets uppgift är att driva frågor av gemensamt intresse för patienter, närstående och Karolinska Universitetssjukhuset, samt medverka till att patienters och närståendes behov och åsikter tas i beaktande i strategiska diskussioner. 

En viktig tanke med Karolinskas nya verksamhetsmodell är att patienter ska få ett större inflytande på vården och det här är en del av den satsningen. Rådets uppdrag handlar om övergripande och strategiska frågor som rör sjukhuset som helhet. För frågor som rör specifika diagnoser och behandlingar finns andra forum med patientinflytande på Karolinska Universitetssjukhuset säger Anna Schandl, chefsjuksköterska på staben för kvalitet och patientsäkerhet, som kommer att vara rådets ordförande tills någon ur rådet utsetts. 

Rådet är placerat under Karolinskas enhet för kvalitet och patientsäkerhet, som ansvarar för att uppdatera medlemmarna om hur sjukhuset fungerar och vilka frågor som är aktuella. Rådet sammanträder 6 - 8 gånger per år i möten om cirka 2 - 3 timmar. Mötena planeras så att också de som arbetar dagtid ska ha möjlighet att närvara.

Bakgrund

Rekryteringen till rådet startade i november 2017 och totalt sökte 61 personer i åldersspannet 24–82 år. Alla med erfarenhet av vård, som patient eller närstående, har kunnat söka. Urvalet har gjorts genom telefonintervjuer där de sökande berättade om sin vårderfarenhet och varför de ville medverka. Det har varit viktigt att de har förstått att det handlar om ett större perspektiv, vilket betyder att de kan se längre än den egna patientgruppen eftersom detta handlar om sjukhusövergripande frågor. Medlemmar valdes sedan ut för att få en så stor bredd som möjligt i sjukdomserfarenhet, spridning i ålder och kön, anhörig till både vuxen och barn.

Kim Sjölund
Presschef
072-598 13 88                                  
kim.sjolund@sll.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Om oss

Telefon: 08-517 740 10 E-post: presstjanst.karolinska@sll.se Telefonen är bemannad alla dagar 08.00-20.00 Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Besök Karolinska Universitetssjukhusets hemsida: www.karolinska.se

Prenumerera

Media

Media