Karolinska Universitetssjukhuset har mottagit ”Meddelande om tillsyn och begäran om handlingar” från IVO

Karolinska Universitetssjukhuset har idag den 26 januari mottagit  ”Meddelande om tillsyn och begäran om handlingar” från IVO rörande patientsäkerhetsrisker på Nya Karolinska Solna i samband med uppstarten. 

Syftet med tillsynen är att säkerställa att vårdgivaren vidtar de åtgärder som krävs för att uppnå hög patientsäkerhet. Tillsynen avser Karolinskas bearbetning av de avvikelser /patientsäkerhetsrisker som har framkommit från november 2016 till dagens datum. Begärda handlingar ska vara IVO tillhanda senast den 17 februari. IVO avser vidare att genomföra en inspektion genom dialogmöte planerat till den 3 mars.

Karolinska påbörjar direkt framtagning av de handlingar och dokument som begärs samt förbereder det planerade dialogmötet.

Karolinska har under tiden sedan driftsättning arbetat intensivt med de tekniska problem som uppkommit och dessvärre varit många och svåra. Det pågår ett prioriterat arbete med patientsäkerhetsrelaterade frågor.  Avvikelser och rapporter finns som underlag. Karolinskas sjukhusledning, verksamheten och tekniska experter har hela tiden fokus på att analysera och åtgärda de tekniska problemen och ser allvarligt på den uppkomna situationen.

Kim Sjölund
Tf Presschef
072-598 13 88                                  
kim.sjolund@karolinska.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Stockholms län växer med i genomsnitt 38 500 fler invånare varje år. Mellan år 2010 och 2020 beräknas invånarantalet ha ökat med ytterligare 385 000 personer. För att möta framtidens vårdbehov genomför Stockholms läns landsting just nu en av de största satsningarna någonsin inom hälso- och sjukvården. En satsning på cirka 41 miljarder kronor som ska resultera i mer vård, bättre lokaler och nya arbetsmetoder.

Om oss

Telefon: 08-517 740 10 E-post: presstjanst.karolinska@sll.se Telefonen är bemannad alla dagar 08.00-20.00 Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Besök Karolinska Universitetssjukhusets hemsida: www.karolinska.se

Prenumerera