Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge inviger dygnet-runt jour för ballongvidgning för hjärtpatienter

Report this content

Igår, onsdagen den 28 februari invigde Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge en dygnet runt- jour för ballongvidgning, PCI (Percutan Coronar Intervention). Öppningen av jouren är ett led i att stärka kranskärlsvården och bättre omhändertagande av patienter i södra delarna av Stockholm.

– Det är väldigt bra att vi har lyckats bygga upp och starta denna jourlinje på kort tid. Det är viktigt att patienter får snabb vård då tidig intervention är en viktig faktor för hur utgången blir, säger Jeanette Kuhl, hjärtspecialist och Patientområdeschef för Kranskärls- och hjärtklaffsjukdom.

Rekryteringen av 18 sjuksköterskor har möjliggjort öppnandet av en dygnet-runt jour, vilket i sin tur resulterar i bättre vård av hjärtinfarktpatienter.

Syftet med en ny jour är att skapa en jämlik vård för hjärtinfarktpatienter inom Stockholm oavsett om man bor i södra eller norra delarna av länet. Patienter med akut hjärtinfarkt som är i behov av snabb kranskärlsröntgen har tidigare genomgått denna undersökning på Karolinska Solna. De kommer nu omhändertas direkt i Huddinge oavsett om de kommer själva till akuten eller via ambulans. Därmed så kommer patienter som bor i de södra delarna av Stockholms län att tas om hand mycket snabbare.

I resultatet från Swedehearts kvalitetsregister 2017 som nyligen presenterades kom Karolinska i Solna på delad förstaplats och Karolinska i Huddinge på delad tredjeplats bland alla sjukhus i Sverige.

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge har ett stort akutuppdrag och det är viktigt att hjärtsjuka patienter kan tas emot och erbjudas en snabb utredning, behandling och bästa möjliga uppföljning

För mer information om ballongvidgning: https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Behandlingar/Ballongvidgning-av-kranskarl-/?ar=True

Kim Sjölund
Presschef
072-598 13 88                                  
kim.sjolund@sll.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Prenumerera

Media

Media