Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge utökar snabbspår för äldre multisjuka

Report this content

Sedan snabbspåret för äldre multisjuka infördes på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge har vistelsetiderna på akuten kortats till 2 timmar, i median, för de patienter som kommit till GAVA. Detta enligt den första uppföljningen som genomförts efter 4 veckor. Pilotprojektet har utökats från 4 till 6 vårdplatser och målet är att det ska bli 12 vårdplatser. Via snabbspåret ska äldre multisjuka snabbt få tillgång till ett multiprofessionellt geriatriskt team och inte behöva vänta på akuten.

Geriatrisk akutvårdsavdelning (GAVA), som är det formella namnet på snabbspåret i Huddinge, är den första i sitt slag i Stockholm och är resultatet av ett nytt samarbete mellan Funktion Akut och Tema Åldrande. Till GAVA skickas multisjuka patienter som är åttio år eller äldre och som av akutmottagningens triageläkare (som gör den första bedömningen av patienter på akuten) bedöms vara lämpliga.

–Initialt har pilotprojektet med GAVA inneburit en klar förbättring för patienterna med kortare väntetider. För att komma till oss behövs inte heller någon remiss säger Martin Annetorp, operativ chef Tema Åldrande.

Att det inte behövs någon remiss är unikt för en geriatrisk avdelning i Stockholm. Personalen på GAVA är densamma som arbetar på den geriatriska avdelningen R74 i Huddinge, med förstärkt bemanningen. GAVA har också fått ta över ett antal övervakningsmonitorer från akuten för att kunna följa vitalparametrar som blodtryck, puls och andning över tid.

Lösningen med GAVA har möjliggjorts tack vare den nya verksamhetsmodellen.

–Förr var det murar mellan olika kliniker - olika budgetar, uppdrag och regelverk. Nu träffas vi kring samma bord och diskuterar våra gemensamma patienter. När alla har ansvar hela vägen förändras sättet att tänka och det placerar patienten i fokus avslutar Martin Annetorp.

Kim Sjölund
Presschef
072-598 13 88                                  
kim.sjolund@sll.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Prenumerera

Media

Media