Karolinska Universitetssjukhuset inför anställningsstopp för administrativ personal

Från och med i dag, den 10 juli, införs anställningsstopp för administrativ personal på Karolinska Universitetssjukhuset. Syftet är att fortsätta effektiviseringen av sjukhusets administrativa processer och att slå vakt om de framsteg som gjorts under perioden med covid-19.

-    Vi är det svenska sjukhus som vårdat flest med covid-19 och vi har klarat det på ett fantastiskt sätt. Alla personalkategorier har behövts och kommer att behövas. Precis som vi lärt oss medicinskt och omvårdnadsmässigt av covid-19 så har vi dragit slutsatser kring vår administration. Det har lett till att vi under våren har valt bort administrativa processer för att de inte tillfört tillräckligt mycket värde, säger sjukhusdirektör Björn Zoëga.

-    Anställningsstoppet innebär att vi kan utvärdera och fatta genomtänkta beslut i istället för att automatiskt falla tillbaka i gamla hjulspår. Erfarenheterna från covid-19 har bekräftat att vi är på rätt väg i vårt arbete med att effektivisera våra administrativa processer. 

Cirka 12 procent av Karolinska Universitetssjukhusets 15 200 anställda arbetar ”icke-vårdnära”, det vill säga med administration. Karolinska Universitetssjukhuset inledde redan för ett år ett arbete för att förbättra och effektivisera administrationen. Interna analyser och jämförelser med andra sjukhus, både svenska och utländska, har genomförts. Sjukhusdirektör Björn Zoëga betonar att jämförelser av administration mellan olika sjukhus har sina begränsningar men att den samlade bilden är att sjukhuset kan effektivisera sina processer. 

-    Som alltid kommer patienternas säkerhet och kvaliteten först. Nu har vi ett genomarbetat underlag och praktiska lärdomar från covid-19 som gör att vi ser att vi kan minska på administrationen och samtidigt utveckla kvaliteten och bibehålla patientsäkerheten, säger Björn Zoëga.

Fakta/Antal anställda och varsel på Karolinska
Karolinska Universitetssjukhuset har cirka 15 200 anställda. Den 14 maj 2019 lades ett varsel på 550 tjänster inom administration och den 6 november 2019 följdes detta av ett varsel gällande 250 läkartjänster och 350 undersköterskor. Den absoluta majoriteten av dessa tjänster har eller kommer att minskas med hjälp av naturliga avgångar.  

Presstjänsten Karolinska Universitetssjukhuset

08-517 740 10

presstjanst.karolinska@sll.se

Taggar:

Prenumerera