Karolinska Universitetssjukhuset inför åtgärder för vård av hjärtinfarktpatienter på grund av nätverkspåverkan på övervakningssystemet

Report this content

Störningar på nätverket i den nya sjukhusbyggnaden i Solna påverkar övervakningssystemet för telemetrin (hjärtrytmregistrering). Därför omdirigeras hjärtinfarktpatienter och andra typer av patienter som kräver avancerad övervakning från Karolinska Universitetssjukhuset i Solna till andra sjukhus.

I förra veckan inträffade en allvarlig avvikelse som nu utreds, där det inte kan uteslutas att telemetriövervakningen inte fungerat på ett tillfredsställande sätt. Sedan dess har ett antal åtgärder vidtagits för att lösa vårt uppdrag och upprätthålla patientsäkervård för våra patienter:

  • Minskat kapaciteten från 45 disponibla vårdplatser till 41 vårdplatser. Vi kan inte utesluta att vi kommer att behöva minska kapaciteten ytterligare; detta för att kunna garantera patientsäkerheten.

  • Vi samarbetar inom Karolinska Universitetssjukhuset, mellan Huddinge och Solna. Lämpliga patienter kan flyttas från Solna till Huddinge där det finns full övervakning. Hjärtkirurgisk vård utförs i Solna.

  • Vi samarbetar med andra sjukhus inom SLL, framförallt med Danderyds sjukhus och Södersjukhuset som hjälper oss med behandlingen av akuta hjärtinfarktpatienter.

  • Vi har kallat in extra personal för att kunna täcka det ökade behovet av övervakning på patientrummen.

  • Vi gör allt för att upprätthålla en god patientsäkervård inom Tema Hjärta och Kärl på Karolinska. Den situation vi har med nätverket och hur det påverkar övervakningssystemet för telemetri är inte tillfredsställande. I nuläget har vi ingen prognos för när störningen som påverkar övervakningssystemet för telemetrin är löst. Vi jobbar med både kort- och långsiktiga åtgärder för att lösa detta, säger Anders Ahlsson, Temachef på Hjärta och Kärl.

  • Alla patienter övervakas nu med närvaro av personal och vi har dragit ner antalet vårdplatser från 45 till 41 för att kunna upprätthålla patientsäkerheten. På detta sätt kan vi fortfarande övervaka våra patienter, men det kräver mer personal, avslutar Anders Ahlsson.

Kim Sjölund
Presschef
072-598 13 88                                  
kim.sjolund@sll.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Stockholms län växer med i genomsnitt 38 500 fler invånare varje år. Mellan år 2010 och 2020 beräknas invånarantalet ha ökat med ytterligare 385 000 personer. För att möta framtidens vårdbehov genomför Stockholms läns landsting just nu en av de största satsningarna någonsin inom hälso- och sjukvården. En satsning på cirka 41 miljarder kronor som ska resultera i mer vård, bättre lokaler och nya arbetsmetoder.

Prenumerera