Karolinska Universitetssjukhuset inför nya rutiner som minskar blodbehov vid levertransplantationer

Transplantationsenheten på Karolinska Universitetssjukhuset inför nya rutiner för att minska behovet av blod vid levertransplantationer. Behovet har minskat från i snitt åtta blodpåsar per operation till en. De nya rutinerna ger mindre komplikationer och snabbare hemgång.

Sedan Sveriges första levertransplantationer genomfördes 1984 har leveroperationer krävt stora blodtransfusioner och långa sjukhusvistelser för patienten. Med de nya rutinerna så kan patienten väckas tidigare, sitta på sängkanten samma dag och börja stå och gå dagen därpå.

Det nya arbetssättet för levertransplantationer har tagits fram av ett team av narkosläkare, narkossjuksköterskor och kirurger på Karolinska Universitetssjukhuset, med specialkompetens inom området. Det innehåller riktlinjer och rutiner som ger friskare patienter snabbare, patienter som mår bättre genom hela operationen och med betydligt minskat behov av blodtransfusioner som följd.

Tidigare gavs leversjuka patienter ofta extra blodprodukter i förebyggande syfte. Forskning visar nu att en större mängd blod som tillförs patienter under levertransplantationer leder till längre sjukhusvistelse, fler komplikationer och en risk för försämrad patientöverlevnad.

- Balansen i levern är väldigt skör och många faktorer kan rubba den, exempelvis när blodprodukter tillförs endast i förebyggande syfte. Nu vet vi mer exakt hur vi ska agera för att minska risken för komplikationer, förklarar Anna Januszkiewicz, funktionsenhetschef för Transplantation, Anestesi vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Medicinskteknisk utrustning visar under pågående operation exakt hur koaguleringen av blodet fungerar hos patienten, en annan faktor är blodprover och snabba laboratoriesvar som ger en bild av koncentrationen av olika ämnen i patientens blod. I kombination med en klinisk bedömning av patientens hälsostatus och avancerad övervakning under operation ger det kirurger, specialistsjuksköterskor och anestesiläkare den information som krävs för att bedöma exakt hur mycket blod patienten behöver under operation. Tack vare specialistkompetens och ett nära teamarbete mellan olika specialiteter med fokus på patienten har ett lyckat resultat uppnåtts. 

I Sverige utförs levertransplantationer på Karolinska Universitetssjukhuset samt på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Förändringen som genomförts baseras på forskningsresultat från Sverige och andra länder. 

Kim Sjölund
Presschef
072-598 13 88                                  
kim.sjolund@sll.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Om oss

Telefon: 08-517 740 10 E-post: presstjanst.karolinska@sll.se Telefonen är bemannad alla dagar 08.00-20.00 Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Besök Karolinska Universitetssjukhusets hemsida: www.karolinska.se

Prenumerera

Media

Media