Karolinska Universitetssjukhuset inför strategiskt patient- och närståenderåd

För att uppnå sjukhusets vision ”Patienten först – tillsammans skapar vi bästa vården” kommer Karolinska Universitetssjukhuset att bilda ett strategiskt råd bestående av patienter och närstående, vars syfte är att låta patienter få ett större inflytande i vården.

Rådet ska driva frågor som ska kunna leda till förbättringar för Karolinskas patienter. Frågor som rådet anser vara viktiga kommer att lyftas in på agendan hos Karolinskas sjukhusledning. Karolinskas sjukhusledning kommer också att be Strategiska patient- och närståenderådet om råd i olika frågor.

–Det är meningen att rådet själv ska prioritera vilka frågor de tycker är viktiga. Det kan till exempel handla om tillgänglighet, jämlik vård, information och delaktighet, säger Anna Schandl, chefsjuksköterska på staben för kvalitet och patientsäkerhet, som kommer att vara rådets ordförande tills någon ur rådet utsetts.

Medlemmarna i rådet ska ingå i kraft av personliga egenskaper, erfarenheter och kompetens. Tillsammans ska medlemmarna representera en bredd av kompetenser och spegla samhällets sammansättning. Alla som har erfarenhet av vården som patient eller närstående, gärna från Karolinska, kan söka. Ansökan är öppen från den 1 november 2017.

Läs mer på Karolinska.se/patient-och-narstaenderad

Kim Sjölund
Presschef
072-598 13 88                                  
kim.sjolund@sll.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Om oss

Telefon: 08-517 740 10 E-post: presstjanst.karolinska@sll.se Telefonen är bemannad alla dagar 08.00-20.00 Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Besök Karolinska Universitetssjukhusets hemsida: www.karolinska.se

Prenumerera

Media

Media