Karolinska Universitetssjukhuset lämnar förstärkningsläge

Report this content

För att öka fokus på patienter som inte har covid-19 går Karolinska Universitetssjukhuset på måndag den 1 februari klockan 10.00 ur det förstärkningsläge som sjukhuset varit i sedan den 19 november 2020. Sjukhuset övergår till stabsläge och planerar samtidigt för att ta emot covid-19-patienter under överskådlig tid.

- Covid-19 är inte över och sjukdomen kommer att förbli en viktig del av Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag under överskådlig tid. Samtidigt är det viktigt att vi hanterar vårdbehovet för alla andra patienter – detta för att säkra sjukvård som inte kan anstå och ska kunna utföras i tid. På samma sätt som vi gick in i covid-arbetet offensivt så ska vi nu börja att styra tillbaka offensivt för andra gången under pandemin, säger Björn Zoëga, sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset.

Karolinska är det sjukhus i Sverige som hittills vårdat flest patienter med covid-19, totalt 7843 vårdtillfällen för patienter med covid-19. I dag den 1 februari, är antalet inneliggande patienter med covid-19, inklusive intensivvård, 76 personer.

- Att sjukhuset lämnar förstärkningsläge och övergår till stabsläge innebär att man närmar sig en mer normal drift genom att en del av den centrala styrningen minskar. I stabsläge kan sjukhuset dock snabbt möta en eventuell ökning av covid-19, säger Björn Zoëga.

Kim Sjölund
Presschef
072-598 13 88                                  
kim.sjolund@sll.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Prenumerera