Karolinska Universitetssjukhuset leder upphandling för utveckling av digitalt stöd för beteendeförändring

Innovationsupphandlingen för LIVE INCITE är nu publicerad. Det innebär att företag kan lämna förslag på digitala lösningar som stödjer patienter att ändra livsstil inför operation för bättre resultat av sin behandling. De förslag som väljs ut utvecklas sedan av företagen i samverkan med Karolinska Universitetssjukhuset och två andra europeiska sjukhus.

LIVE INCITE är ett EU-finansierat projekt som genomför en förkommersiell upphandling av innovation av digitala lösningar. Lösningarna ska stödja beteendeförändring inför operation för att minska risken för komplikationer och därmed ge bättre utfall av behandlingen. Merparten av EU-medlen, totalt 4,2 miljoner euro, kommer att gå till de företag som deltar i att lösa vårdens utmaning.

Uppdraget har nu publicerats, inklusive allt underlag för att företag ska kunna anta utmaningen och offerera en lösning. Underlaget presenteras även muntligt för alla intressenter under ett öppet informationsmöte i slutet av januari. Utmaningen beskrivs detaljerat i publiceringen, liksom förutsättningar för de kommande tre årens utvecklingsarbete.

LIVE INCITE söker ett antal leverantörer för att i tre faser ta fram koncept, prototyp samt förbereda och stödja en pilot för att testa de lösningar som föreslås. 

 Sista ansökningsdag är 16 mars 2018.

Mer information

Upphandlingsunderlaget återfinns på: www.upphandling.sll.se.

Mer information om LIVE INCITE samt kommande öppna informations möte(engelska): http://karolinska.se/en/int/live-incite

På svenska: http://www.karolinska.se/live-incite 

Vid frågor kontakta Martina Ahlberg (projektledare) via martina.ahlberg@sll.se 
eller Stefan Gudasic (upphandling) via stefan.gudasic@sll.se.

Fakta om LIVE INCITE

LIVE INCITE står för "Lifestyle intervention in the peri operative process through digital service" och finansieras av EUs innovationsprogram Horizon 2020, inom utlysningen Innovation inom eHälsa som möjliggör patientens delaktighet. Målet är att utveckla digitala verktyg som stödjer förändring av livsstil inför operation.

LIVE INCITE leds av Karolinska Universitetssjukhuset, koordinat av Innovationsplatsen. Partners: Bispebjerg/Frederiksberg Hospital i Köpenhamn, Danmark, och Hospital Clinic i Barcelona, Spanien, och Karolinska Institutet.

Kim Sjölund
Presschef
072-598 13 88                                  
kim.sjolund@sll.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Om oss

Telefon: 08-517 740 10 E-post: presstjanst.karolinska@sll.se Telefonen är bemannad alla dagar 08.00-20.00 Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Besök Karolinska Universitetssjukhusets hemsida: www.karolinska.se

Prenumerera

Media

Media