Karolinska Universitetssjukhuset öppnar ny mottagning i Huddinge för multisjuka äldre patienter

Report this content

Den nya mottagningen som är ett samarbete mellan Tema Åldrande och akutmottagningen på Karolinska Huddinge gör det möjligt att undvika inläggningar av äldre, sköra patienter när det medicinskt inte behövs. Målet är att korta tiden på akuten genom att undvika onödig slutenvård för patienten. 

- Att identifiera och implementera nya arbetssätt är avgörande för att vi ska kunna lösa vårdens utmaningar. Genom samarbetet kan nu patienten skrivas ut från akuten, samtidigt som ett besök bokas in hos oss på Tema Åldrande dagen därpå säger Martin Annetorp Temachef Tema Åldrande på Karolinska Universitetssjukhuset.

Genom att korta tiden på akuten för de sköra, äldre patienterna som ofta är multisjuka, minskar risken för trycksår och vårdrelaterade infektioner betydligt. Tillstånd som främst drabbar just denna patientgrupp. När patienterna kommer till sitt inbokade besök på mottagningen dagen efter besöket på akuten får de träffa läkare, sjuksköterskor och undersköterskor, beroende på vilken vård de behöver för sitt tillstånd.

- Vi är ett multiprofessionellt team med bland annat dietister, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Vilken profession som krävs för behandlingen styrs av patientens behov. Patienten undersöks, får bedömning och behandling samt en plan för hur behandlingen ska fortsätta, där vi också vid behov kontaktar och informerar patientens vårdcentral säger Frida Peelen Omvårdnadschef Tema Åldrande.

De patienter som är aktuella ska vara 75 år eller äldre och vara bedömda som sköra enligt skalan CFS (Clinical Frailty Scale). Patientområdet vårdar patienter med hjärtsvikt, KOL, infektioner, höftfrakturer och andra ortopediska tillstånd. 

Kim Sjölund
Presschef
072-598 13 88                                  
kim.sjolund@sll.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Taggar:

Prenumerera