Karolinska Universitetssjukhuset utökar ECMO-verksamheten

ECMO-verksamheten på Karolinska utvecklas och byggs ut från dagens åtta till tolv platser för att möta behovet från covid-19-patienter.

På Karolinska Universitetssjukhuset i Solna finns Sveriges enda renodlade ECMO-centrum. Centret har i dag åtta platser. Hittills har sex av dessa platser funnits i enkelrum och två på barnintensivavdelningen. De sex platserna flyttas i dag, den 9 juni, till en ny stor sal och i september öppnas ytterligare fyra ECMO-platser i en ny isoleringssal. De fyra nya platserna kommer främst att vikas för vård av svårt sjuka patienter med covid-19.

-  Vi utökar vår kapacitet eftersom vi räknar med att vi kommer att ta emot covid-19 patienter under minst ett år framöver, säger Lars Falk, verksamhetschef vid ECMO-centrum.

Vård i stor sal gynnar patientsäkerheten när det gäller ECMO.

- De som arbetar här måste kunna ingripa inom trettio sekunder om det går ett larm – annars avlider patienten.  Nu när alla befinner sig på en och samma stora yta underlättas också teamarbetet. Sjuksköterskor, läkare och fysioterapeuter kan snabbt ta kontakt med varandra, säger Lars Falk.

- Vi är förberedda på att det kommer att vara ett högt tryck i ECMO-vården även i höst och rekryterar just nu personal.

ECMO står för ExtraCorporeal Membran Oxygenering och betyder syresättning utanför kroppen. Det är till för patienter med tillfällig svikt i lungor och/eller hjärta när möjligheterna till all övrig intensivvårdsbehandling är uttömd. Syftet med ECMO är att lungor och/eller hjärta ska få vila och läka. Blodet pumpas ut till en extern konstgjord lunga som syresätter och tar bort koldioxiden från blodet.

Medelvårdtiden för vuxna patienter (som ej är covid-sjuka) är elva dygn, och nyfödda sju till åtta dygn. Covid-sjuka patienter beräknas behöva ECMO-vård i fyra till sex veckor.På ECMO-centrum vid Karolinska i Solna vårdas patienter i alla åldrar. Karolinska hämtar patienter i behov av ECMO från hela Sverige och även från utlandet. Det kräver mobil utrustning och förmåga att ge behandling under transport. Mobila team är i beredskap dygnet runt.

Läs mer: https://www.karolinska.se/om-oss/centrala-nyheter/2020/06/har-ar-kampen-mot-viruset-fortfarande-intensiv/

Kim Sjölund
Presschef
072-598 13 88                                  
kim.sjolund@sll.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Prenumerera