Karolinska Universitetssjukhusets arbete efter Kjell Asplunds utredning

Efter en genomgång av Kjell Asplunds utredning har 33 förbättringspunkter identifierats från de rekommendationer utredningen presenterat.  Arbetet kommer att delas upp i tre tidsintervaller, på kort, medel och lång sikt. 

Organisationen av åtgärdsprogrammet

  • En programsamordnare är utsedd på sjukhusdirektörens uppdrag
  • De åtgärder som ska genomföras ges i form av tydliga uppdrag från sjukhusdirektören till rätt del av organisationen
  • Karolinskas Ledningsråd kommer att följa upp rapporteringen av programmet regelbundet

- Vi tar samtliga punkter i utredningen på  största allvar och kommer att fånga upp dem på olika sätt. Jag kommer att dela ut tydliga ansvar till olika chefer, men många av oss, för att inte säga alla, i organisationen kommer att vara delaktiga i förbättringsarbetet. Att förändra vår kultur så att den blir öppnare är exempelvis något som vi alla bidrar till, säger sjukhusdirektör Melvin Samsom.

Patientsäkerhetsarbetet på Karolinska Universitetssjukhuset ligger högst upp på ledningens agenda.

Sjukhusledningen kommer att följa upp strukturen och kulturen på hela sjukhuset, inte enbart på thorax och öron-näsa-halsklinikerna, tillsammans med staben för Kvalitet och patientsäkerhet.

När det gäller ansvarsfrågan, har flera olika verksamhetschefer varit verksamma under perioden, men ingen av de verksamhetschefer som anställde Macchiarini är kvar i sina chefsförordnanden. Hela Paolo Macchiarini-fallet är exceptionellt men som verksamhetschef har man ett formellt ansvar. Detta gör att två chefer nu lämnar sina chefsuppdrag på Karolinska Universitetssjukhuset.

Brev har skickats till patienten som genomgått luftstrupsoperationer samt anhöriga, med en officiell ursäkt och  önskan om en personlig kontakt för att diskutera hur man från Karolinska Universitetssjukhuset kan stödja patienter och närstående.

Förutom de tre patienter som erhållit syntetiska luftstrupsimplantat har 12 patienter identifierats där Paolo Macchiarini varit ansvarig operatör. I fyra fall har oklarheter identifierats.  Ett av fallen är tidigare Lex Maria anmält och vi utreder nu två av de övriga närmare. I det fjärde fallet har vi bedömt att vi inte behöver gå vidare.

 Sjukhuset kommer göra allt för att se till att något liknande det som skett i händelserna runt Paolo Macchiarini inte upprepas igen.
 – Tillsammans med Karolinskas ledningsgrupp är jag fast besluten om att säkra patientsäkerhetsarbetet på sjukhuset. Vi nu har en kraftfull åtgärdsplan och den kapacitet som behövs för att genomföra detta viktiga arbete, säger sjukhusdirektör Melvin Samsom.

Presskontakt:
Karolinska Universitetssjukhusets presstjänst: 08-517 740 10
Mirjam Kontio, pressekreterare, Karolinska Universitetssjukhuset, mobil: 0739-66 13 77
Kim Sjölund, tf presschef, Karolinska Universitetssjukhuset, mobil: 0725-98 13 88

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.


Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Efter en genomgång av Kjell Asplunds utredning har 33 förbättringspunkter identifierats från de rekommendationer utredningen presenterat. Arbetet kommer att delas upp i tre tidsintervaller, på kort, medel och lång sikt.
Twittra det här

Citat

Vi tar samtliga punkter i utredningen på största allvar och kommer att fånga upp dem på olika sätt. Jag kommer att dela ut tydliga ansvar till olika chefer, men många av oss, för att inte säga alla, i organisationen kommer att vara delaktiga i förbättringsarbetet. Att förändra vår kultur så att den blir öppnare är exempelvis något som vi alla bidrar till.
säger sjukhusdirektör Melvin Samsom