Karolinska Universitetssjukhusets ledning kommenterar Kjell Asplunds utredning: ”Ett exceptionellt och oacceptabelt händelseförlopp”

Report this content

Idag presenterade Kjell Asplund den externa utredning rörande omständigheterna då tre patienter genomgick luftstrupsoperationer på sjukhuset ledda av Paolo Macchiarini mellan 2011 och 2013. Utredningen visar på allvarliga felaktigheter i hanteringen av de tre patienterna och allvarliga brister i sjukhusets rutiner, system och kultur. 

– Vi tar utredningens resultat på största allvar, säger sjukhusdirektör Melvin Samsom. Det som har inträffat är helt oacceptabelt. Och på väldigt många sätt också exceptionellt. Utredningen visar på ett händelseförlopp där Paolo Macchiarini kunnat genomföra tre transplantationer helt utanför sjukhusets ordinarie regelverk och rutiner, utan att några varningssystem slog till. Den viktigaste uppgiften nu är att säkerställa att det aldrig kan hända igen och alla patienter på Karolinska Universitetssjukhuset ska kunna lita på att vi alltid sätter patienten främst.

– Utredningen är gedigen och det är bra att vi nu får en samlad bild av hela händelseförloppet, säger chefläkare Nina Nelson Follin. Vi kommer ingående arbeta med rekommendationerna från Kjell Asplunds utredning.  Karolinska Universitetssjukhuset kommer vidta nödvändiga åtgärder för att stärka våra rutiner, regelverk och vilket ansvar man har som chef och enskild läkare att alltid utgå från patientsäkerheten.

Parallellt med den oberoende utredningen har Karolinska Universitetssjukhuset redan vidtagit ett antal åtgärder.

  • Vi arbetar med ledarskapsfrågor såsom en öppen kultur och förtydligande av ansvar.
  • Vi har installerat en visselblåsartjänst som komplement till andra system.
  • Stärkt process kring samrekrytering med Karolinska Institutet där sjukhusets ansvar klargjorts.
  • Utvecklat intern rutin vid start av kliniska studier.
  • Ansvar för följsamhet till lagar och regler har tydliggjorts i sjukhusledningen och med alla verksamhetschefer.
  • Sjukhuset granskar de övriga operationer som Paolo Macchiarini genomfört på sjukhuset mellan 2010-2013.
     

Sjukhusets nya verksamhetsmodell bygger på patientens resa genom vården och integrerar vård, forskning och utbildning vilket stärker helhetsansvar och samarbete i organisationen. 
– Det som har hänt påverkar bilden av Karolinska Universitetssjukhuset. Vi kommer att göra allt vi kan för att återställa förtroendet hos våra patienter. Sjukhuset har 15 000 medarbetare som dagligen tar hand om många patienter och gör sitt jobb på ett alldeles utmärkt sätt säger, sjukhusdirektör Melvin Samsom.

Pressmöte i dag kl 13.00 på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna
Karolinska Universitetssjukhusets sjukhusdirektör Melvin Samsom och chefläkare Nina Nelson Follin kommenterar Kjell Asplunds utredning i dag den 31 augusti, kl 13.00, plats Eugeniahemmet, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. 

Presskontakt:
Karolinska Universitetssjukhusets presstjänst: 08-517 740 10
Mirjam Kontio, pressekreterare, Karolinska Universitetssjukhuset,  mobil: 0739-66 13 77
Kim Sjölund, tf presschef, Karolinska Universitetssjukhuset, mobil: 0723- 15 33 33

 

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.


Prenumerera

Snabbfakta

Karolinska Universitetssjukhusets ledning kommenterar Kjell Asplunds utredning: ”Ett exceptionellt och oacceptabelt händelseförlopp”
Twittra det här

Citat

Vi tar utredningens resultat på största allvar. Det som har inträffat är helt oacceptabelt. Och på väldigt många sätt också exceptionellt. Utredningen visar på ett händelseförlopp där Paolo Macchiarini kunnat genomföra tre transplantationer helt utanför sjukhusets ordinarie regelverk och rutiner, utan att några varningssystem slog till. Den viktigaste uppgiften nu är att säkerställa att det aldrig kan hända igen och alla patienter på Karolinska Universitetssjukhuset ska kunna lita på att vi alltid sätter patienten främst.
Melvin Samsom, sjukhusdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset