Karolinska vann Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2011

Avdelningen för Servicetjänster och Logistik vid Karolinska Universitetssjukhuset har fått den prestigefyllda Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2011. Utmärkelsen fokuserar på att finna goda förebilder för ständigt förbättrad kvalitet och service. SIQ:s utvärderingsteam har gått igenom hela verksamheten på ett strukturerat och pedagogiskt sätt och funnit att verksamheten håller högsta kvalitet genom att ha kunder, medarbetare och processer i fokus.

- Det är otroligt hedrande att vi fått Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2011, säger Anders Carlson, avdelningschef, Servicetjänster och Logistik Efter sju år har vi nu fått ytterligare ett bevis på att vår långsiktiga satsning på systematiskt förbättringsarbete varit helt rätt. Tack vare alla våra medarbetares stora engagemang är vi nu en mycket väl fungerande serviceorganisation som hela tiden strävar mot nya utmaningar.

-
Fantastiskt roligt att Utmärkelsen går till vår serviceorganisation, säger Birgir Jakobsson, sjukhusdirektör. Jag ser Utmärkelsen som ett kvitto på att vi har en väl fungerande verksamhet och vill passa på att berömma alla som är delaktiga. De har erhållit detta fina bevis för sitt systematiska utvecklingsarbete med ständiga förbättringar. Alla medarbetare på avdelningen för servicetjänster och logistik är involverade i det här på ett eller annat sätt. Ett starkt medarbetarengagemang som stöds av ett engagerat ledarskap bidrar till goda resultat.

- Det är mycket glädjande att Karolinskas avdelning för servicetjänster och logistik har fått denna fina utmärkelse, säger Toivo Heinsoo, landstingsdirektör, Stockholms läns landsting.
Det visar hur viktigt det är att även goda rutiner och en engagerad personal som inte arbetar direkt i vården gör ett betydelsefullt arbete för att vi ska kunna möta patienterna på bästa möjliga sätt. Ständiga förbättringar och fortsatt förbättringsarbete tycks vara nyckeln till framgång. Jag gratulerar varmt!

Avdelningen för Servicetjänster och Logistik ansvarar för att förse Karolinska med effektiva service- och logistiktjänster i antingen egen regi eller i kombination med externa leverantörer för att få den bästa helhetslösningen. Servicetjänsterna uppgår till ett värde av 450 MSEK. Avdelningen har cirka 200 anställda inom fem yrkesområden.

För mer information:

Anders Carlson, avdelningschef, Servicetjänster och Logistik, 073-625 1788

Gunnar Gustafsson Wiss, administrativ direktör, 073-699 4598

Presstjänsten Karolinska 08-517 74010      www.karolinska.se

Taggar:

Om oss

Telefon: 08-517 740 10 E-post: presstjanst.karolinska@sll.seTelefonen är bemannad mån-fre 08.30-17.00 Kontaktpersoner vid brådskande ärende utanför kontorstider:Kim Sjölund, Presschefkim.sjolund@sll.se+46 725 98 1388 Henrik Kennedy, Kommunikationsdirektörhenrik.kennedy@sll.se+46 725 98 1387 Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Besök Karolinska Universitetssjukhusets hemsida: www.karolinska.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det är otroligt hedrande att vi fått Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2011
Anders Carlson