Lyckad dubbelpremiär för tryckkammaren Doris

Stora tryckkammaren, Doris, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna är utrustad till att fungera precis som en intensivvårdsplats. Nyligen genomfördes den första behandlingen av två patienter samtidigt.

På Karolinska Universitetssjukhuset görs mellan 70 - 120 behandlingar per år för dykarsjuka, kolmonoxidförgiftning (rökskada) och luftembolisering. På sjukhuset finns två varianter av tryckkammare, två stycken enmanskammare (monoplace) och en stor intensivvårdskammare (multiplace).

Den stora tryckkammaren (Doris) är specialanpassad för intensivvård, det vill säga vårdmiljön är precis som en vanlig intensivvårdssal. Här finns det utrymme att behandla två patienter samtidigt. I ena änden finns även en sluss där sjukvårdspersonal kan slussas in eller ut vid pågående behandling.

– Karolinska är ett av få center i världen som på ett säkert sätt kan erbjuda intensivvård i tryckkammare. För att klara detta krävs speciell utrustning och kompetens hos läkare, sköterskor och kammaroperatörer. Kul att vi nu testat vår fulla kapacitet genom att behandla två patienter samtidigt, säger Anders Kjellberg biträdande överläkare och medicinskt ledningsansvarig läkare för hyperbarmedicin.

Mer information om hyperbarmedicin
Att andas 100 procent syrgas under förhöjt tryck motsvarande 15-18 meters vattentryck i tryckkkammaren kallas för Hyper Oxygenterapi. Behandlingen ökar mängden syre i blodet som når ut till den skadade,infekterade eller inflammerade vävnaden.

Behandlingen kan ges till barn och vuxna och görs både akut och elektivt. Akuta behandlingar som görs dygnet runt är för dykarsjuka, kolmonoxidförgiftning samt luftembolisering. Den vanligaste behandlingen i tryckkammaren är för allvarliga mjukdelsinfektioner. På Karolinska finns också två mindre enmanstryckkammare, där kan man bland annat behandla kroniska inflammationer som strålskador, infektioner och diabetesfotsår.

Kim Sjölund
Presschef
072-598 13 88                                  
kim.sjolund@sll.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Om oss

Telefon: 08-517 740 10 E-post: presstjanst.karolinska@sll.seTelefonen är bemannad mån-fre 08.30-17.00 Kontaktpersoner vid brådskande ärende utanför kontorstider:Kim Sjölund, Presschefkim.sjolund@sll.se+46 725 98 1388 Henrik Kennedy, Kommunikationsdirektörhenrik.kennedy@sll.se+46 725 98 1387 Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Besök Karolinska Universitetssjukhusets hemsida: www.karolinska.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Karolinska är ett av få center i världen som på ett säkert sätt kan erbjuda intensivvård i tryckkammare. För att klara detta krävs speciell utrustning och kompetens hos läkare, sköterskor och kammaroperatörer. Kul att vi nu testat vår fulla kapacitet genom att behandla två patienter samtidigt
Anders Kjellberg biträdande överläkare och medicinskt ledningsansvarig läkare för hyperbarmedicin