Nätverksarbetet i nya sjukhusbyggnaden, Solna, är nu slutfört

Det planerade nätverksarbetet i den nya sjukhusbyggnaden i Solna är nu över och verksamheterna har återgått till vanliga rutiner. 

Underhållsarbetet har gått enligt plan. Det fortsatta arbetet med att byta hård- och mjukvara har pågått under natten och är genomfört.

 – Vi har under hela arbetet haft ett mycket nära och bra samarbete mellan IT/MT-avdelningarna, staben och verksamheten. Ett stort tack till all personal på Karolinska som arbetat under dessa 24 timmar för att säkerställa att alla patienter blivit omhändertagna på bästa möjliga sätt. Jag vill också tacka de övriga vårdgivare i länet för ett gott samarbete under dessa 24 timmar, säger Marie Bennermo, chefläkare Karolinska Universitetssjukhuset.  

Mer information: 

http://karolinska.se/om-oss/centrala-nyheter/2018/02/karolinska-befinner-sig-i-planerat-stabslage-pa-grund-av-natverksarbete-i-nya-sjukhusbyggnaden-solna/

Kim Sjölund
Presschef
072-598 13 88                                  
kim.sjolund@sll.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Om oss

Telefon: 08-517 740 10 E-post: presstjanst.karolinska@sll.se Telefonen är bemannad alla dagar 08.00-20.00 Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Besök Karolinska Universitetssjukhusets hemsida: www.karolinska.se

Prenumerera