Nordens första hjärtmuskelstärkande stimulatorer implanterade

Report this content

De första hjärtmuskelstärkande stimulatorerna har implanterats på patienter med hjärtsvikt vid Karolinska Universitetssjukhuset. Karolinska är enda sjukhuset i Norden som gjort denna elektriska hjärtmuskelstärkande behandling.

- Hjärtmuskelstärkande stimulering är en ny metod med vilken vi redan har hjälpt två patienter på Karolinska i rent behandlingssyfte. Vi har sedan tidigare opererat åtta patienter inom ramen för kliniska studier. Vi vill ge patienten en förbättrad livskvalitet, bättre kondition och minska akut försämring av hjärtsvikten som kräver sjukhusvård. Resultat från kliniska studier har varit lovande och vi har stora förhoppningar på denna metod, säger läkaren Marcus Ståhlberg vid Karolinska Universitetssjukhusets tema Hjärta och Kärl.

Själva apparaten är en liten dosa som implanteras under huden i nyckelbensregionen på patienten och två elektroder förs via blodbanan till hjärtat och fästs i hjärta. Den hjärtmuskelstärkande stimulatorn förstärker hjärtats egna sammandragning så att hjärtat blir kraftigare och orkar pumpa tillräckligt med blod ut i kroppen, något som ett hjärta med hjärtsvikt inte annars klarar av.

Ingreppet görs med lokalbedövning vilket innebär att patienten inte behöver sövas ner.

- Återhämtningstiden är väldigt snabb för det är ett mindre och snabbt ingrepp. Oftast kan patienten lämna sjukhuset samma dag. Infektionsrisken och risken för andra komplikationer är också liten.

 

Fakta: 

Hjärtmuskelstärkande stimulering är en elektrisk hjärtmuskelstärkande behandling (CCM, cardiac contractility modulation) med en pulsgenerator som opereras in i bröstkorgen på patienten och två elektroder som fästs i hjärtat.
Hjärtsvikt behandlas i första hand med läkemedel. Hjärtmuskelstärkande stimulation sätts in som ett komplement till läkemedel. Kliniska studier har visat att behandlingen förbättrar patienternas livskvalitet och kondition och kan minska risken för akut försämring av hjärtsvikten.

 

Bild på Marcus Ståhlberg:  https://news.cision.com/se/karolinska-universitetssjukhuset/i/marcus-stahlberg1,m22384

Prenumerera