Ny metod för att förhindra sexövergrepp på barn utvärderas i studie

Report this content

Idag saknas nästan helt behandlingar med vetenskapligt säkerställd effekt på personer i riskzon för att begå sexuella övergrepp mot barn. Forskarna bakom en ny unik studie som nu startar på Centrum för Andrologi och Sexualmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset, hoppas kunna ändra på det.

- Vi undersöker om ett nytt läkemedel med snabbt insättande effekt  minskar risken för att  män med sexuell dragning till barn begår övergreppshandlingar säger Christoffer Rahm, huvudansvarig för studien.

Studiedeltagarna är inte kända eller dömda för sexbrott utan har själva sökt hjälp för sitt sexuella orienteringsmönster via nationella hjälptelefonen Preventell, www.preventell.se.
Nu undersöks för första gången om förebyggande läkemedelsbehandling kan minska risken för att någon begår övergrepp mot barn. Det sker i en randomiserad kontrollerad prövning, ett studieupplägg med högt förklaringsvärde. Om medicinen har riskminskande effekt och få biverkningar kan detta komma att förändra hur personer i riskzon behandlas.

- Utöver läkemedelsprövningen genomförs också neuropsykologisk testning, blodprovstagning och hjärnavbildning med MR-kamera för att förbättra kunskaperna om orsakerna till sexuell dragning till barn. De medicinsk-etiska dilemman som uppstår vid denna typ av forskning studeras också, säger Christoffer Rahm.

Fakta om studien

  • Studien Priotab, förkortning för Paedophilia at risk - Investigations of treatment and biomarkers, är godkänd av forskningsetisk kommitté och inkluderar deltagare från och med mars 2016.
  • Deltagarna följs sedan upp mycket noga under den treåriga studieperioden.
  • Finansiering av forskningen har hittills kommit från Svenska sällskapet för medicinsk forskning, Svenska Läkaresällskapet, Fredrik och Inga Thurings stiftelse samt ALF-medel. Under våren startas dessutom en kampanj för så kallad gräsrotsfinansiering (crowdfunding). 

Kontaktpersoner
Christoffer Rahm, huvudansvarig för studien, Institutionen för Medicin Huddinge, Karolinska Institutet, Överläkare, Psykiatri Sydväst, SLSO, Stockholm, Tfn: 070-001 14 57, (OBS 7/4 och 8/4: 0044-(0) 742 324 17 69), e-post:christoffer.rahm@ki.se

Stefan Arver, forskargruppsledare och chef Centrum för Andrologi och Sexualmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Institutionen för Medicin Huddinge, Karolinska Institutet, överläkare, Endokrinologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset. Tfn: 070-593 49 61, e-post:stefan.arver@ki.se
 

Presskontakt
Klas Östman, presschef, Karolinska Universitetssjukhuset, tfn:08-517 740 10, mobil: 070-450 77 97, e-post: klas.ostman@karolinska.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.


Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Ny metod för att förhindra sexövergrepp på barn utvärderas i studie
Twittra det här

Citat

Vi undersöker om ett nytt läkemedel med snabbt insättande effekt minskar risken för att män med sexuell dragning till barn begår övergreppshandlingar.
säger Christoffer Rahm, huvudansvarig för studien.