Ny studie siktar på att minska biverkningarna av strålbehandling vid rektalcancer

Report this content

Dagens strålning med fotoner ska jämföras med strålning med protoner. Studien är nationell och leds från Karolinska Universitetssjukhuset.

Ändtarmscancer, som också kallas rektalcancer, är en besvärlig cancerform, som brukar kunna behandlas med operation. Innan operationen behöver patienten genomgå både strålbehandling och cytostatikabehandling för att minska risken för återfall. Biverkningar av strålning kan vara besvärliga för patienterna och försvaga dem.

-    Patienternas blodvärden försämras och de kan till exempel också drabbas av diarréer, säger Alexander Valdman, överläkare på Karolinska och huvudansvarig för studien.

Biverkningarna kan göra att den efterföljande dosen cytostatika måste minskas för att patienten ska klara av den.
– Om vi kan minska strålbiverkningarna, behöver vi inte minska dosen cytostatika. Sammantaget ger det en mer effektiv behandling, säger Alexander Valdman.

Studien genomförs i samarbete med Skandionkliniken i Uppsala, som är den enda klinik i Sverige som utför behandlingar med protonstrålning. Skandionkliniken finansieras och drivs av de sju regioner i Sverige som har universitetssjukhus. 

Behandling med protonstrålning är mer precis än dagens strålning med fotoner, vilket kan minska risken för biverkningar. Protonstrålningen kan styras så att den maximala energimängden hamnar i själva tumören med mindre påverkan på omgivande vävnad.
I studien kommer man också att undersöka om protonstrålning ger mindre påfrestning på bäckenet och därmed benmärgen. Resultatet kan i så fall ha betydelse även för andra cancerformer, till exempel gynekologisk cancer och prostatacancer.

Det här är en randomiserad fas-två studie som kommer att pågå i cirka tre år. Till att börja med ingår patienter från Karolinska Universitetssjukhuset och Akademiska sjukhuset i Uppsala, men tanken är att patienter från de övriga universitetssjukhusen i landet också ska kunna delta. Totalt ska minst 254 patienter med avancerad rektalcancer inkluderas. Karolinska universitetssjukhuset är nationellt koordinerande center för studien. Mer information om studien finns på www.prorect.se

Protonstrålning
Protoner är positivt laddade vätejoner som i en accelerator, en så kallad cyklotron, får en hög energi. I cyklotronen drivs protoner upp till 60 procent av ljusets hastighet. Behandlingen går ut på att skada tumörcellernas DNA så att de inte kan fortsätta att dela sig. Skadionkliniken

Presstjänsten Karolinska Universitetssjukhuset

08-517 740 10

presstjanst.karolinska@sll.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Prenumerera

Media

Media