Nya behandlingsmöjligheter för alzheimerpatienter på Karolinska Universitetssjukhuset

Report this content

Patienter som varit i ett tidigt skede av alzheimersjukdomen har hittills saknat en effektiv behandling. FINGER-studien visar att genom att ändra ohälsosamma levnadsvanor i riskgrupper för utveckling av minnesproblem kunde man förebygga uppkomsten av minnesnedsättning. FINGER-modellen, som är ett resultat av FINGER-studien, bygger på ett effektivt program för att ändra livsstilen till mer hälsosamma levnadsvanor och den modellen ska nu implementeras i vården.

- När vi testat FINGER-modellen på alzheimerpatienter som är i början av sin sjukdom så har resultaten varit lovande. Patienterna själva säger att de mår bättre och de upplever att de kan göra mera själva för sin hälsa, säger Miia Kivipelto.

Kivipelto, som är forsknings- och utbildningschef på Tema Inflammation och Åldrande vid Karolinska Universitetssjukhuset, berättar att nästa steg är att ta i bruk denna modell på kognitiva mottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

- Vi har tvingats förlita oss på symtomatiska läkemedel mot alzheimer, det vill säga läkemedel som lindrar symtomen men inte botar eller modifierar sjukdomen. Därför är den förebyggande vården så viktig och att den fås i ett så tidigt skede som möjligt, säger Kivipelto. Flera nya läkemedel testas just nu på vår enhet för kliniska prövningar och förhoppningen är att dessa kan senare kombineras med FINGER-modellen. Tack vare FINGER-studien vet vi att cirka 40 % av demens  är kopplat till faktorer som vi själva kan påverka. Förebyggande åtgärder kombinerade med nya biomarkörer och läkemedel är viktiga för framtida precisionsmedicin för alzheimer. FINGER-modellen har spridit sig och är nu ett nätverk, World-Wide FINGERS, som omfattar ett 40-tal länder.

21 september är internationella alzheimerdagen  

Se intervjun med Miia Kivipelto här: www.karolinska.se/om-oss/centrala-nyheter/2021/09/framsteg-i-alzheimerforskningen/

Pressbild på Miia Kivipelto finns här: https://share.mediaflowpro.com/?81AM4FULQO
Fotograf: Oscar Segerström

Kim Sjölund
Presschef
072-598 13 88                                  
kim.sjolund@sll.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Prenumerera