Problem med antibiotikaresistent bakterie

Report this content

Under våren har man inom Thoraxkliniken upptäckt att ett antal hjärtopererade patienter är bärare av samma stam av antibiotikaresistent bakterie. Bakterien tillhör arten Klebsiella pneumonie som normalt förekommer i vår tarmflora. 

Vid smittspårning har man kunnat konstatera att smittspridningen sannolikt började redan i höstas, men då fanns det endast sporadiska fall. Sedan slutet av februari har ett större antal patienter blivit smittade.

Verksamheten har med hjälp av Vårdhygien SLL, Smittskydd Stockholm och chefläkare vidtagit ett mycket stort antal åtgärder för att hitta spridningsvägarna. Man har hittat och ändrat ett antal förfaringssätt, men det går ännu inte att säga med säkerhet att detta helt har stoppat spridningen.

- Det är mycket viktigt att understryka två saker, säger chefläkaren Elda Sparrelid. För det första finns det antibiotika som är verksamma mot just den här stammen av Klebsiella. För det andra blir de flesta smittade bara bärare av bakterien och inte alls sjuka. Vi har inte fått några nya fall de senaste veckorna, vilket nog kan betyda att de åtgärder vi har vidtagit har haft effekt.

Det speciella med detta utbrott är att det hittills, med ett enda undantag, bara är patienter som genomgått öppen hjärtkirurgi som drabbats. Andra patienter, som opererats i samma operationssalar, av samma personal, med delvis samma utrustning, har inte smittats.

- Varje avdelning som varit inblandad genomför omfattande åtgärder, sammanlagt nästan 100 skilda punkter hittills, säger Elda Sparrelid. Det gäller personalens följsamhet till hygienrutiner, sköljar, handfat, kläder, utrustning, tangentbord, förvaring, rengöring av instrument– allt vi kunnat identifiera.

Hittills har ungefär 50 patienter smittats, av cirka 800 som genomgått öppen hjärtkirurgi under det senaste året. Fyra personer som har avlidit har varit smittade av bakterien. Men det är mycket oklart om smittan påverkat dödsfallen. Sedan 1 januari, då spridningen tog fart, har 40 patienter smittas, under de 420 operationer som genomförts. Av de ungefär lika många patienter som genomgått lung- eller kärlkirurgi, har ingen alls smittats med den aktuella stammen av Klebsiella.

Händelsen har Lex Maria-anmälts och patienter och närstående har underrättats om vad som hänt och att en Lex Maria- anmälan har gjorts. 

Presskontakt: 
Klas Östman, presschef, Karolinska Universitetssjukhuset, tfn: 08-517 740 10 e-post: klas.ostman@karolinska.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.


Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

- Det är mycket viktigt att understryka två saker, säger chefläkaren Elda Sparrelid. För det första finns det antibiotika som är verksamma mot just den här stammen av Klebsiella. För det andra blir de flesta smittade bara bärare av bakterien och inte alls sjuka. Vi har inte fått några nya fall de senaste veckorna, vilket nog kan betyda att de åtgärder vi har vidtagit har haft effekt.
Elda Sparrelid, chefläkare, Kariolinska Universitetssjukhuset