Rekordstor ökning av videokonferenser på Karolinska Universitetssjukhuset

Report this content

Nästan 87 000 videokonferenser genomfördes på Karolinska under 2020. Det är i snitt 80 procent fler konferenser per månad jämfört med 2019.

År 2020 tog användningen av videokonferenser i kliniskt vårdarbete ett pantersprång på Karolinska. Totalt genomfördes 87 000 videokonferenser mellan medarbetare i vården under året, vilket är en genomsnittlig ökning med 80 procent per månad jämfört med 2019, och samtalsminuterna har ökat med 62 procent. Siffrorna och ökningstalen exkluderar videomöten med patienter och videomöten av rent administrativ karaktär. 

Den största ökningen märktes under våren när pandemin bröt ut, men det syntes också en ökning under hösten i takt med att antalet covid-patienter återigen ökade. Generellt sett var höstens videomöten något kortare än de under våren – vilket kan tolkas som att vi hittat formerna för att genomföra effektiva möten. I dag pågår merparten av alla videokonferenser under maximalt 60 minuter.

Karolinskas miljöavdelning har gjort en uppskattning av vilka besparingar som nyttjandet av videokonferenser har genererat, både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Utifrån givna förutsättningar* ser årsresultatet ut så här:

 • Antal besparade resor: 65 012
 • Insparad arbetstid: 32 506 timmar
 • Kostnadsbesparing: 21 843 864 kr
 • Skillnad från föregående år: 11 171 412 kr
 • Co2/minskade utsläpp: 131 323 kg

* Förutsättningar för beräkningen

 • Videosamtal längre än 3 min och kortare än 8 timmar räknas i statistiken

 • 75 % av samtalen antas ersätta resa
 • Resan som ersätts antas vara Huddinge-Solna med pendlarbuss (30 min, 65 kr)
 • Antal deltagare i mötet antas vara 1 person per ort
 • Endast ena orten i ett videomöte beräknas ha sparat resa
 • Utsläpp beräknas enligt typresor från miljöavdelningen
 

​​​​​​​

Presstjänsten Karolinska Universitetssjukhuset

08-517 740 10

presstjanst.karolinska@sll.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Prenumerera