Sepsis är en av våra vanligaste dödsorsaker. I Sverige insjuknar årligen 40,000 personer varav mer än 6,000 avlider

Report this content

Region Stockholm har tillsammans med sjukhusen i regionen gemensamt tagit fram det första regionala vårdprogrammet för sepsis i Sverige som inkluderar identifiering och behandling av sepsis såväl utanför sjukhuset, som på akutmottagning och vårdavdelning. Enligt Kristoffer Strålin vid Karolinska Universitetssjukhuset, huvudförfattare för vårdprogrammet, ska programmet leda till likvärdig behandling, oavsett var i regionen patienter söker vård.

Flera studier har visat att tiden till antibiotikabehandling är mycket viktig för överlevnaden vid sepsis. För varje timme utan en korrekt ställd diagnos ökar risken för dödlig utgång. Idag genomförs ett seminarium för vårdpersonal på Karolinska där det regionala vårdprogrammet presenteras.

Sepsis är ett mycket allvarligt tillstånd som kräver akuta åtgärder för att öka patientens chans till överlevnad. I Sverige insjuknar årligen 40,000 personer i sepsis varav mer än 6,000 avlider. 70% av patienterna insjuknar i hemmet medan 30% får det under en sjukhusvistelse. Globalt drabbas årligen omkring 30 miljoner av sjukdomen och 6 miljoner av dem dör.

- Det behövs utbildningsinsatser och rutiner som underlättar diagnosticering och dagens seminarier är ett led i detta säger Kristoffer Strålin överläkare på Patientområde Infektionssjukdomar Karolinska Universitetssjukhuset och fortsätter, seminariet idag fokuserar på hur vi som arbetar inom vården kan bli bättre på att snabbt identifiera symtomen på sepsis under patientens vistelse inom vården.

Det är när en infektion orsakar en störd eller obalanserad reaktion hos en individ som individen kan utveckla organsvikt, det vill säga sepsis. Infektioner som kan orsaka sepsis är framför allt luftvägs-, urinvägs-, buk- eller mjukdelsinfektion. Förloppet är ofta mycket snabbt och påverkar ett eller flera av våra sex mest vitala organsystem; centrala nervsystemet, respiratoriska systemet, kardiovaskulära systemet, levern, njurarna och det hematologiska systemet.

Sveriges Kommuner och Landsting har valt ut 10 diagnosgrupper för så kallade nationella standardiserade vårdförlopp och sepsis är en av dem 10. Målet är att ta fram en nationell riktlinje för hur sepsis ska identifieras och behandlas oavsett var i landet en patient söker sjukvård. Kristoffer Strålin leder uppstarten av det nationella standardiserade vårdförloppet för sepsis.

Världshälsoorganisationen WHO identifierade nyligen sepsis som en ”global health priority”. Som ett led i att öka medvetenheten om hur man snabbt ställer diagnosen och sätter in korrekt behandling genomförs ett seminarium på Karolinska Universitetssjukhuset för sjukvårdspersonal inom regionen den 13 september i samband med World Sepsis Day.

Fakta Sepsis

 • Riskgrupper är; barn under 1 år, äldre och multisjuka individer, personer med diabetes eller hjärt-, lung- eller leversjukdomar, personer med cancer med behandling, personer med nedsatt immunförsvar, personer som genomgått operation, gravida och nyförlösta kvinnor.
 • Sepsis karaktäriseras av akut insatta symtom. En tumregel kan vara att om man uppvisar två eller flera av följande symtom så bör man uppsöka vård;
  • skakfrossa och feber
  • förvirring och sluddrande tal
  • ansträngd andning
  • allmän svaghet och muskelvärk
  • diarré och kräkningar
  • snabb puls (utan anledning),
  • lågt blodtryck
  • svår smärta
  • låg urinproduktion
  • fläckar på huden

.

.

Kim Sjölund
Presschef
072-598 13 88                                  
kim.sjolund@sll.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media