Stor studie kartlägger coronasmitta i Stockholm

Report this content

Ungefär 15 procent av friska personer i Stockholm har genomgått eller är nu smittade av viruset som orsakar covid-19. Det visar resultat från den forskningsstudie som bedrivs på Karolinska Universitetssjukhuset.

Över 11 000 medarbetare vid Karolinska Universitetssjukhuset har under de senaste fyra veckorna lämnat svalgprov för viruspåvisning med PCR och blodprov för påvisning av antikroppar mot coronaviruset i blodet, ett tecken på att personen haft infektionen. När cirka 5 500 PCR prov och 3 200 antikroppsprover nu analyserats visar resultaten att:
-    7 procent hade virus i svalget, påvisat med PCR.
-    10 procent hade antikroppar i blodet
-    2,4 procent hade både antikroppar och virus

-    Vi har provtagit ett stort antal medarbetare med olika arbetsuppgifter, såväl patientnära som ej patientnära, och har därmed fått en uppfattning om smittans utbredning i Stockholms arbetande befolkning. Våra data pekar då mot att cirka 15 procent har eller har haft SARS-CoV-2 coronavirusinfektion, säger Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi och ansvarig för covid-19-studien.

-    Vi studerar nu resultaten ur en mängd olika perspektiv. Bland annat undersöker vi om deltagarna tidigare varit sjuka. De som var positiva för virus i svalget hade i hög grad varit sjukskrivna någon gång under de senaste tre veckorna och de som hade antikroppar i blodet hade oftast varit sjukskrivna någon gång under de senaste sex veckorna, säger Joakim Dillner.

Fakta covid-19-studien
Drygt 11 000 medarbetare på Karolinska Universitetssjukhuset har deltagit i studien och lämnat prov för viruspåvisning (PCR) och blodprov för antikroppspåvisning.
Samtliga deltagare skulle vara utan symtom vid provtagningstillfället.

Kim Sjölund
Presschef
072-598 13 88                                  
kim.sjolund@sll.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Prenumerera