Studie om ojämlik vård vid förmaksarytmi

Report this content

Carina Carnlöf är en av Karolinska Universitetssjukhusets cirka 200 forskningssjuksköterskor. Nyligen publicerades hennes studie om ojämlik vård vid förmaksarytmi.

I studien, som publicerades i Scandinavian Cardiovascular Journal, följde Carina Carnlöf 214 patienter med förmaksarytmi. Resultatet visade att kvinnor med förmaksarytmi i snitt får vänta sex år längre än män innan de får en remiss för ”ablation” - en behandling som kan bota tillståndet. Detta trots att de har svårare symtom än män.

–Ofta misstolkar vården patienternas symtom och tror att dessa beror på panikångest, stress eller depression. Denna misstolkning drabbar mycket oftare kvinnor, säger Carina Carnlöf.

Än så länge vet de inte varför kvinnorna blir missförstådda när de söker vård.

–Kanske finns en felaktig uppfattning att kvinnor är mera benägna för stress och ångest än män och att man därför väljer att skylla hjärtklappningssymtom hos kvinnor på det. Jag hoppas vi kan sprida kunskapen om kvinnors symtom så att primärvården fångar även dem, säger Carina Carnlöf.

Studien är en del av det avhandlingsarbete som Carina Carnlöf förbereder till 2018. Hon började som undersköterska i hjärtsjukvården i Huddinge och har sedan utbildat sig till sjuksköterska. När det avslutande arbetet i hennes magisterexamen var klart fortsatte hon att forska. Nu är de en grupp sjuksköterskor, inom hjärtsjukvård, som forskar ihop.

–Jag rekommenderar andra sjuksköterskor som är intresserade av att forska att söka sig till en forskargrupp, säger Carina Carnlöf.

 

Kateterablation:

Kateterablation innebär att en tunn kateter förs in i ljumsken via ett blodkärl till det område i hjärtat varifrån rytmrubbningen startar. De elektriska signaler som orsakar besvären värms eller fryses bort. I 95-99 procent av fallen slipper patienterna fortsättningsvis sina besvär.

Karolinska Universitetssjukhuset - Tema Hjärta och Kärl

Tema Hjärta och Kärl erbjuder patienter vård inom samtliga områden som berör hjärta och kärl. Totalt arbetar cirka 500 medarbetare inom temat som består av fyra patientområden med totalt nio patientflöden, en funktionsenhet och en gemensam vårdavdelning. Arbetet utförs i nära samarbete med specialiserade funktionsområden inom framförallt Perioperativ Medicin och Intensivvård, Bild och Funktion samt Hälsoprofessioner. Tillsammans följer vi patienten genom hela flödet.

Kim Sjölund
Presschef
072-598 13 88                                  
kim.sjolund@sll.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Prenumerera

Media

Media