Unik, nationell upphandling ledd av Karolinska Universitetssjukhuset ska ge säkrare transporter av för tidigt födda

Målet med ett gemensamt system är att förenkla transporterna av för tidigt födda barn i luften och på väg, i hela landet. Något som leder till ökad patientsäkerhet. Närapå samtliga regioner och landsting i landet som transporterar neonatalpatienter deltar i upphandlingen.

Det sker årligen tusentals kuvöstransporter i Sverige. En svårighet är att Sveriges olika landsting och regioner använder olika kuvössystem, ambulanser, flygplan och helikoptrar. Något som kan skapa problem när systemet hos exempelvis en kuvös från Västra Götaland Regionen ska kopplas ihop med systemet hos en helikopter från Region Stockholm.

- I dag används olika adapters eller tillfälliga lösningar för att jacka in båren med underreden på kuvöserna från ett landsting med exempelvis transportflyget från ett annat landsting. Med ett gemensamt system förenklas transporterna av neonatalbarn mellan sjukhusen enormt säger Ellinor Hård, tillförordnad Utvecklings- och förvaltningsledare på Medicinsk vårdteknologi på Karolinska Universitetssjukhuset, som projektleder den nationella upphandlingen av nya kuvöser i hela landet.

Inom EU pågår ett arbete med att ta fram en gemensam standard för dessa transporter. Det är just denna gemensamma standard som ligger till grund för den här upphandlingen. Ett gemensamt system förenklar för vårdpersonalen som alltid kan räkna med att känna till hur en transportkuvös från ett annat landsting eller region fungerar. Samtidigt förenklas också transporterna när transportpersonalen får jobba med ett standardiserat system.

- Det blir mycket enklare för personalen att lasta i och ur ambulanser, flygplan och helikoptrar om utrustningen alltid är desamma och därmed minskar riskerna för olyckor vid i- och urlastning av transportkuvöserna, säger Ellinor Hård.

Framför allt handlar fördelarna med en gemensam upphandling om den stora igenkänningsfaktorn som bidrar till en ökad patientsäkerhet. Men det skapas även förutsättningar för lägre kostnader, bland annat för att det krävs färre flyggodkännanden. Varje godkännande kostar idag mellan en halv miljon kronor till tre miljoner kronor. Ju fler landsting och regioner som deltar, desto lägre blir kostnaden för varje part.

Fakta:

  • Totalt 13 parter i landet, både regioner och landsting, deltar i projektet.
  • De transportkuvöser som projektet omfattar är till för de allra minsta, det vill säga nyfödda, neonatala patienter. Kuvöserna är försedda med bland annat ventilatorer, läkemedelspumpar, övervakningsmonitorer, syrgas, NO-gas, befuktare och sugsystem.

 

Kim Sjölund
Presschef
072-598 13 88                                  
kim.sjolund@sll.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media