Världens första fotonräknande datortomograf baserad på kiselteknik testas på Karolinska Universitetssjukhuset

Report this content
Svensk innovativ teknik från Kungliga Tekniska Högskolan testas i en klinisk forskningsmiljö på Bioclinicum, Karolinska Universitetssjukhuset. Bättre bildkvalité och lägre strålningsdos kan förbättra diagnostiken på en rad områden, bland annat för cancer och hjärt- kärlsjukdomar.
Fotonräknande datortomografer kan, till skillnad från vanliga datortomografer, mäta energin för varje röntgenstråle i hela spektrumet av strålning. Det ökar kontrasten i bilden och gör att man kan ta bort det så kallade elektroniska bruset, vilket gör det möjligt att särskilja vävnader på ett bättre sätt och minska strålningsdosen. 
 
Datortomografens detektor som räknar fotonerna är unik och har tagits fram av Mats Danielsson, professor vid KTH. Till skillnad från andra detektorer är den gjord av kisel vilket är det renaste materialet och den bästa lösningen för datortomografer i klinisk miljö. 
Staffan Holmin, professor vid Karolinska Institutet och överläkare vid ME Neuroradiologi på Karolinska Universitetssjukhuset, leder den kliniska prövning som ska testa och optimera tekniken.  
– Vi genomför nu en pilotstudie och är först i världen med att testa den här tekniken, vilket vi är väldigt stolta över. Det känns bra att vi är utvalda. Den internationella konkurrensen från de bästa universiteten är hård och många var intresserade av att genomföra studien, förklarar Staffan. 

 
Tekniken har ett mycket brett användningsområde där flera olika organsystem kan avbildas. I studien jämförs bilderna från studiedeltagarnas undersökningar med bilder som tagits med vanliga datortomografer. Studien ger även ett större bildmaterial som används till vidare bildbehandlingsoptimering. 
 
- Efter pilotstudien följer fler kliniska prövningar med större antal deltagare och ytterligare optimering av bildkvalitén innan tekniken kan införas i vården, säger Staffan.
 
Projektet är ett resultat av nära samarbeten mellan hälso- och sjukvården, akademi och näringsliv. Det tvärvetenskapliga centrumet MedTechLabs som finansieras av Region Stockholm, Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan, har spelat en särskilt viktig roll. 
 

Presstjänsten Karolinska Universitetssjukhuset

08-517 740 10

presstjanst.karolinska@sll.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Prenumerera

Media

Media