Varsel läggs på Karolinska Universitetssjukhuset för att skapa en ekonomi i balans

Report this content

Karolinska Universitetssjukhuset befinner sig i en mycket svår ekonomisk situation med ökande kostnader parallellt med en minskande produktion. Sjukhuset har sedan årets början arbetat med åtgärder för att nå en ekonomi i balans, men april månads siffror visar att kraftigare åtgärder behövs för att vända situationen. Därför läggs nu ett varsel på 550 tjänster.

Karolinskas ackumulerade resultat för april månad visar ett underskott på 620 miljoner kronor. Beräkningarna visar nu att Karolinska är i ett läge där drygt en miljard kronor kommer att behöva sparas under 2019, trots de 725 miljoner kronor extra som Region Stockholm skjutit till för året.

De åtgärder som vidtagits för att på olika sätt effektivisera verksamheten, bland annat ett anställningsstopp, räcker inte.  Idag, tisdag den 14 maj, lämnades därför ett varsel in till arbetsförmedlingen enligt det regelverk som finns. Varslet omfattar 550 tjänster inom administration och gäller både medarbetare och chefer.  

  • Karolinska befinner sig i ett ekonomiskt krisläge. För att ta ansvar för sjukhusets ekonomi är det här en nödvändig åtgärd, men vi kommer att värna vårdverksamheten. Jag förstår att det skapar mycket oro för många medarbetare, men vi behöver ta kontroll över situationen, säger sjukhusdirektör Björn Zoëga.

Ett varsel läggs som en start på en process där man i nästa steg identifierar roller som kan bli övertaliga längre fram. Processen pågår under några månader och innehåller bland annat konsekvensbedömning, facklig samverkan innan man kan säga hur många och exakt vilka medarbetare som eventuellt blir övertaliga. Nu vidtar en process med att gå igenom både centrala och lokala staber och se hur sjukhuset på ett klokt sätt kan minska antalet medarbetare och därmed kostnaderna.

  • Vi följer de lagstadgade processerna och gör detta i samverkan med de fackliga organisationerna. Vi kommer att arbeta så snabbt vi kan så att medarbetare ska få besked så fort som möjligt, säger sjukhusdirektör Björn Zoëga.

  • Dessutom görs andra sjukhusövergripande åtgärder så som att se över hyres- och IT-kostnader. Vi fortsätter också med de tidigare planerade åtgärdsplanerna - även de kommer att behöva förstärkas. I alla åtgärdsplaner är prioriteten att värna vårdverksamheten och att upprätthålla patientsäkerheten, säger sjukhusdirektör Björn Zoëga.

Kim Sjölund
Presschef
072-598 13 88                                  
kim.sjolund@sll.se

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Prenumerera