312 nya katrineholmare i SCBs viktiga novemberräkning

Report this content

Katrineholm kommuns invånarantal fortsätter öka, det bor nu 34 737 personer i kommunen enligt SCBs novemberräkning. Det är en ökning på 312 personer jämför med förra året. Novemberräkningen är den befolkningsstatistik som ligger till grund för kommande skatteintäkter och statsbidrag.

Idag presenterade Statistiska centralbyrån, SCB sin novemberräkning för befolkningsstatistiken. Denna summering av Sveriges befolkning ligger till grund för landets kommuners skatteintäkter och statsbidrag. I Katrineholms kommun bor nu 34 737 personer. Vilket är en ökning med 312 personer jämfört med novemberräkningen 2018.


– Katrineholm fortsätter att locka nya invånare och stärka sin attraktionskraft. Det finns ett starkt driv inom väldigt många områden i vår kommun. Näringslivet växer och breddas, bostäder byggs och fler flyttar hit.  Det händer väldigt mycket bra saker i Katrineholm just nu. Det är avgörande för finansieringen av välfärden under kommande år, säger Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande.

Fakta om befolkningsstatistiken
Befolkningsstatistiken baseras på de uppgifter om folk­bok­förda personer som Skatte­verket lämnar till SCB. Statistiken redo­visas varje månad, kvartal och helår och inne­håller upp­gifter om folk­mängd och befolk­nings­föränd­ringar, till exempel födda, döda och in‑ och ut­flyttade. Upp­gifterna redo­visas bland annat efter län, kommun, kön, ålder, civil­stånd, födelse­land och medborgar­skapsland.

I Sverige bor nu 10 319 473 invånare (antal personer oktober 2019)
Källa: www.scb.se

Foto: Hanna Maxstad

Fakta Katrineholm
Det var den 17 augusti 2015 då Katrineholms kommun befolkningsmässigt blev fler än någonsin; 33 432 invånare i kommunen. Den gamla toppnoteringen är från 1994, 33 410 personer. 
I Katrineholms kommuns översiktsplan som sträcker sig fram till 2030, är målet satt att invånarantalet ska öka till 40 000.

Katrineholms befolkningsökning årsvis:
2011: 32 409
2012: 32 549
2013: 32 930
2014: 33 268
2015: 33 462
2016: 33 722
2017: 34 133
2018: 34 550

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 070 - 665 28 22
e-post: goran.dahlstrom@katrineholm.se 

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 34 700 invånare.

www.katrineholm.se

Media

Media