Dela

Citat

Jag har en skön känsla inför Katrineholms framtid
Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande.
– Det här är fantastiskt roligt och spännande! Extra kul är det när näringslivet vill vara med och jobba aktivt tillsammans med kommunen i klimatanpassning och hållbarhetsfrågor. Bidraget möjliggör att vi snabbt kan komma igång med åtgärder gällande hantering och rening av dagvatten i området.
Samhällsbyggnadschef Stefan Jansson i Katrineholms kommun.
Ingen annan kommun i landet har gjort en så stor satsning i att utbilda alla sina anställda inom HBTQ området
Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande I Katrineholm
 Signalen som resultatet skickar till omvärlden är; Här är ett bra ställe att driva företag. Kom till oss så hjälps vi åt att tillsammans förverkliga ditt företagande.
Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande
Bidraget är ett väldigt positivt tillskott och möjliggör att vi kan bottendammsuga en mycket större yta av Öljaren än vad vi planerat för. Resultatet blir att åtgärdsarbetet kan pågå längre - med fler studiebesök och större spridning av resultatet. Vi kommer också att få ett bredare underlag för utvärdering av projektet och en betydligt större och positiv effekt på sjöns status.
Projektledare Jenny Herbertsson i Katrineholms kommun.
 Att kunna erbjuda en heltidsanställning är en framtidsfråga.
Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm.
Det finns ett starkt driv inom väldigt många områden i vår kommun. Näringslivet växer och breddas, bostäder byggs och fler flyttar hit.
Göran Dahlström kommunstyrelsens ordförande
Att satsa på ett arrangemang likt det vi gjorde förra året var en självklarhet för oss. Jämställdhet är något som vi satt i fokus.
Göran Dahlström kommunstyrelsens ordförande.
Vi vill höja statusen på ett av våra finaste pris – nu får det också en tydligare koppling till barn- och jämställdhetsperspektivet.
Anneli Hedberg
Vi har lagt stor tyngdpunkt att göra webben mer tillgänglig. Bland annat genom att skriva texter som är direkta, tydligare och lättare att förstå.
Lena Hammarbäck projektledare och webbansvarig
Så här i juletid kommer vi med en riktig smällkaramell till kommunen och dess invånare; idag förvärvar Amazon Data Services Sweden AB ytterligare 210 000 kvadratmeter mark av Katrineholms kommun. Tillsammans med den tidigare marken, där det idag finns en serverhall, förfogar nu Amazon mark motsvarande 40 fotbollsplaner i Katrineholm.
Göran Dahlström
Amazon Web Services är en fantastisk injektion för Katrineholm och vårt näringsliv, både på kort och lång sikt.
Göran Dahlström (S), kommunstyrelsens ordförande
Det är otroligt viktigt för oss och vår fortsatta utveckling att vi kan binda ihop stad och landsbygd.
Göran Dahlström
Vi vill göra det lättare för pensionärer att komma ut, kanske besöka släkt och vänner. Att sätta lite guldkant på tillvaron.
Göran Dahlström
Kommunens förvaltningar har hållit kursen och kryddat den med god hushållning. Det har gett Katrineholm en välskött och bra kommunal ekonomi.
Göran Dahlström
En tillgänglig mötesplats mitt i Katrineholms hjärta
Göran Dahlström
Det här är helt otroligt. Jag är nästan mållös, vi når vår målsättning ett år i förväg.
Göran Dahlström
Aldrig tidigare har företagarna i Katrineholm varit så nöjda med det lokala företagsklimatet som nu. Klättringen i årets ranking går hand i hand med vårt nära samarbete och dialog med näringslivet, den politiska stabilitet och mod som råder, och vårt fantastiska läge i Stockholms närhet.
Kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) tillsammans med vice ordförande Lars Härnström (M).
Studiestartstödet är en bra möjlighet för arbetslösa som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning att komma igång med studier.
Gunilla Magnusson, Viadidaktnämndens ordförande (S)
En smart omställning till mer hållbara transporter kan sänka kostnaderna, förbättra luftkvalité och hälsa samt bidra till en grön näringslivsutveckling
Sari Eriksson, kommunchef i Katrineholms kommun
Filmen ger katrineholmarna en möjlighet att ta del av och påverka Katrineholms utveckling på ett helt nytt och spännande sätt. Något sådant här har vi tidigare aldrig kunnat erbjuda våra invånare så det känns extra roligt, säger samhällsbyggnadschef Stefan Jansson.
Stefan Jansson, samhällsbyggnadschef.
Framgångsreceptet för Katrineholms placering i årets miljöranking är målmedvetenhet, en handlingskraftig kommunorganisation och höga politiska ambitioner. I Katrineholm är vi stolta över vårt miljöarbete. Miljöfrågorna spelar en mycket viktig roll i vår kommunplan och där det tydligt framgår vilka mål kommunen förväntas nå.
Kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S).
Man litar på Katrineholm, känner trygghet och vågar ta ett steg framåt genom att expandera eller kanske etablera sig här.
Lars Herman Larsson
Med den här utbyggnadstakten kommer vi att nå våra mål två år tidigare och med kraftfullare bredband än de nationella målen
Göran Dahlström
Siffrorna visar också att vi måste hålla ett fortsatt högt tempo i bostadsbyggandet
Göran Dahlström
Idag är det 100 dagar kvar till musikfesten, en bra dag att presentera artisterna,
Jessica Sjögren
Det här är ett mycket positivt resultat, och ett kvitto på att vårt arbete med att förbättra företagsklimatet i Katrineholms kommun är på rätt väg. Hur företagen i Katrineholm uppfattar kommunens service är av stor betydelse, och något vi tar med oss i vårt fortsatta arbete.
Kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström.
Det handlar om mänskliga rättigheter. Alla medborgare, inte bara vissa, ska känna sig inkluderade i sin kontakt med kommunens verksamheter
Sari Eriksson kommunchef Katrineholm
Det här är en bekräftelse på att Katrineholm kan erbjuda en attraktiv lokalisering även för stora multinationella företag som AWS.
Göran Dahlström kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm
Jag kan knappt föreställa mig en finare Katrineholms-hyllning än den vi ska göra.
Ellen Bergström
Lönesatsningen syftar till att behålla och nyrekrytera duktig personal.
Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande.
I grunden handlar det om demokrati.
Göran Dahlström (S), kommunstyrelsens ordförande
Det känns fantastiskt roligt att vi får extra resurser till vårt arbete med att skapa sysselsättning och tillväxt i Västra Sörmland.
Samhällsbyggnadschef Lars Hågbrandt
Under alla mina år som kommunstyrelsens ordförande har jag aldrig varit med om detta tryck som vi just nu upplever i Katrineholm.
Göran Dahlström
Det nya äldreboendet kommer att generera ungefär åttio nya arbetstillfällen.
Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande
Flera års målinriktat arbete ger resultat.
Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande
Vi vet att digitala verktyg kan skapa nya möjligheter i undervisningen
Helene Björkqvist, förvaltningschef
Blomsterkärrorna är till katrineholmarnas förfogande och kan placeras på en plats där man tycker att det behövs någonting extra.
Lars Hågbrant
Resultatet stimulerar till vår vilja till att bli ännu bättre.
Martin Edgélius
Takten på bostadsbyggandet i vår kommun är bra just nu. Vi har många byggen som pågår och flera i startgroparna.
Göran Dahlström
Det känns fantastiskt roligt att vi har fått den här möjligheten
Lars Halvarsson, lärare
Vår kommun har invånarmässigt aldrig varit större.
Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande Katrineholm
I grova drag handlar det om att minska förbrukningen – energieffektivisera och växla över till förnybar energi.
Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande
Ytterligare ett kvitto på att Katrineholms Logistikcentrum är en både riktig och viktig framtidssatsning
Göran Dahlström
Det ska bli spännande att få vara med och utveckla området ytterligare,
Dot Gade Kulovuori
Företagsklimatet i Katrineholms kommun blir bättre och bättre dag för dag, och näringslivet och kommunen har under de senaste åren gjort ett strålande jobb tillsammans! Vi är en modern och kaxig kommun i Stockholms närhet som också har mycket mer på gång när det gäller fortsatt klättring i olika mätningar.
Kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) tillsammans med kommunstyrelsens vice ordförande Lars Härnström (M).
Vi väljer att flytta ut vårt kontor till Stortorget här i Katrineholm för att komma närmre kommuninvånarna som bor och verkar här. Vi vill skapa nya och intressanta mötesplatser och ge invånarna i Katrineholm möjlighet att möta sin kommun i ett öppet sammanhang, tycka till om det som sker kring staden och landsbygdens utveckling och diskutera med oss som är på plats.
Samhällsbyggnadschef Lars Hågbrandt
Vi är väldigt glada över att nu kunna erbjuda den här tjänsten till invånarna i Katrineholm. Som kommun vill vi uppmuntra både invånare och företag till insatser som främjar miljön – allt för att bidra till ett hållbart Katrineholm för framtida generationer.
Kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) tillsammans med bygg- och miljönämndens ordförande Martin Edgélius (M).
Vi vill bygga upp en verksamhet där antalet avhopp från skolan minskar
Erik Malm Birkegård
Det här är ett mycket gott betyg och ett kvitto på vårt goda samarbete med näringslivet för att utveckla Katrineholm till en attraktiv handelsstad.
Lars Hågbrandt, samhällsbyggnadschef
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp