Befolkningsdrömgräns snart nådd

Det första kvartalet 2017 har befolkningen ökat med 129 personer. Totalt bor 33 851 i Katrineholms kommun. Målet på 34 000 invånare är snart nådd. 


Idag kom befolkningsstatistiken för första kvartalet 2017 från SCB. Katrineholm har ökat med 129 personer sedan årsskiftet. Totalt bor det nu 33 851 invånare i Katrineholms kommun.

– Resultatet känns fantastiskt bra eftersom nyföddasiffran visar ett överskott och inflyttningen är fortsatt hög. Siffrorna visar också att vi måste hålla ett fortsatt högt tempo i bostadsbyggandet. Ett delmål i befolkningsutvecklingen är att vara 34 000 invånare vid 2018 års slut. Den drömgränsen kan nås redan i år om det fortsätter i den här takten, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S).

2015 var året då Katrineholms kommuns slog befolkningsrekord och blev fler än någonsin. Sedan dess har befolkningen stadigt stigit. Målet är att bli 40 000 kommuninvånare till 2030.

Fakta:
Det var den 17 augusti 2015 då Katrineholms kommun befolkningsmässigt blev fler än någonsin; 33 432 invånare i kommunen. Den gamla toppnoteringen är från 1994, 33 410 personer.

I Katrineholms kommuns kommunplan för 2015-2018 anges målet att invånarantalet ska öka till minst 34 000 år 2018. I översiktsplanen som sträcker sig fram till 2030 är målet satt att invånarantalet ska öka till 40 000. 

Foto: Josefine Karlsson 

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 070 - 665 28 22
e-post: goran.dahlstrom@katrineholm.se 

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 33 900 invånare.

www.katrineholm.se

Taggar:

Om oss

Katrineholm - Läge för liv & lustI Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring. Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 34 600 invånare.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Siffrorna visar också att vi måste hålla ett fortsatt högt tempo i bostadsbyggandet
Göran Dahlström