Hubben Katrineholm startade idag

IT-företaget Amazon Web Services, AWS, startade idag sina tre hubbar i form av så kallade Availability Zones. Hubbarna finns förutom i Katrineholm även i Eskilstuna och Västerås.

- Amazon Web Services är en fantastisk injektion för Katrineholm och vårt näringsliv, både på kort och lång sikt. Jag är glad att Katrineholm har de kvalitéer och infrastrukturella förutsättningar som behövts för att attrahera ett världsföretag. Det ger nya arbetstillfällen och invånare. Nya affärsmöjligheter för befintliga och nytillkommande företag. AWS etablering sätter Katrineholm på kartan på ett sätt som kommer få positiv betydelse för vår fortsatta tillväxt, säger Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande.  

Amazon Web Services tillhandahåller världens mest använda molnplattform. Molntjänster är IT-tjänster som tillhandahålls över internet. För att kunna erbjuda molntjänster måste företaget ha stor datorkapacitet för att göra det möjligt för kunder att med kort varsel kunna ta större resurser i anspråk än tidigare. Bland företagets kunder finns stora företag som Assa Abloy, IKEA och Scania. AWS har även många partners i Norden i form av bland annat Capgemini, Evry och Tieto.

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 070 - 665 28 22
e-post: goran.dahlstrom@katrineholm.se 

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 34 500 invånare.

www.katrineholm.se

Taggar:

Om oss

Katrineholm - Läge för liv & lustI Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring. Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 34 600 invånare.

Prenumerera

Citat

Amazon Web Services är en fantastisk injektion för Katrineholm och vårt näringsliv, både på kort och lång sikt.
Göran Dahlström (S), kommunstyrelsens ordförande