Katrineholm Logistikcentrum får ny järnvägspendel

APM Terminals i samarbete med operatören SCT Transport, startar en ny järnvägspendel mellan Katrineholm Logistikcentrum och containerterminalen i Göteborg. Första turen med den nya pendeln lämnar Göteborg idag.

Katrineholms Logistikcentrum har genom sitt strategiska läge tillgång till de stora godsflödena i Sverige och till en tredjedel av Sveriges befolkning. Katrineholm Rail Point AB sköter driften av terminalen och bolaget är ett logistiknav för alla slags transportlösningar. Något som SCT Transport uppskattar. Tidigare har SCT Transport kört containergods järnvägen till Hallsberg och vidare lastbil till Norrköping. Med en daglig pendel mellan Katrineholm och Göteborg kan sträckan vägarna minskas betydligt.

– Katrineholm Rail Point är mycket glada att denna pendel från Göteborg till oss, kommer till stånd. Vi kan konstatera att efterfrågan av containertransporter på järnväg ökar. Det ger såväl ekonomiska som miljömässiga fördelar för kunder att använda järnväg i stället för landsväg. För Katrineholm Rail Point innebär det här samarbetet att vi utvecklar och stärker Logistikcentrums möjligheter i framtiden. De tåg som angör Logistikcentrum är en av förutsättningarna för att kommunen och näringslivet kan utvecklas på ett positivt sätt, säger Anders Thörnström styrelseordförande vid Katrineholm Rail Point.

– Katrineholms strategiska läge gynnar förstås kunderna rent prismässigt. Dessutom är det bra ur miljösynpunkt, ett tåg kan ta lika många containrar som ryms på drygt 40 lastbilar. Men framför allt kan vi öka kapaciteten och leverera godset snabbare och mer pålitligt när det går på järnväg, säger Svante Altås VD för SCT Transport.

– Vår ambition är att vara ett logistiknav för hela Mälardalen och stora delar av Stockholmsområdet. Därför är det glädjande för samarbetet med SCT Transport. Det är ytterligare ett kvitto på att Katrineholms Logistikcentrum är en både riktig och viktig framtidssatsning, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S).

Från och med januari 2016 kommer frekvensen på transporterna att vara tre tåg i veckan. Målet är fem tåg i veckan.

För mer information kontakta
Anders Thörnström, styrelseordförande Katrineholm Rail Point, 
telefon: 070 – 980 04 89 

Svante Altås, VD SCT Transport
telefon: 031 – 375 77 35

FAKTA
Katrineholm Rail Point AB sköter driften av terminalen inom Katrineholms Logistikcentrum. Bolaget ska vara ett logistiknav för alla slags transportlösningar. Katrineholm Rail Point erbjuder kostnadseffektiva och miljövänliga logistiklösningar.
Genom det strategiska läget mellan Västra och Södra stambanorna med goda järnvägsförbindelser och samarbetet med Sveriges största hamnar erbjuder bolaget maximalt miljövänliga transportlösningar, kompletta terminaltjänster och dörr-till-dörr-distribution.
Katrineholm Rail Point AB ägs av m4 gruppen AB (34 %), Svensk Logistikpartner AB (34 %) samt Katrineholms kommun (32 %).
www.katrineholmrailpoint.se/

APM Terminals Gothenburg är Nordens största containerterminal. Här skeppas drygt 50 procent av alla containrar till och från Sverige. Terminalen har 20-tal anlöp per vecka. Hit kommer direktanlöp, oceangående fartyg som kommer direkt från andra världsdelar samt feederfartyg, från andra hamnar i norra Europa. APM Terminals Gothenburg är den enda terminalen i Sverige som har kapacitet att ta emot och hantera de största oceangående fartygen. Cirka hälften av alla containrar till och från containerterminalen transporteras med järnväg, vilket innebär stora miljövinster. APM Terminals med huvudkontor i Haag har 20 300 anställda i 66 länder och omsätter 4,45 miljarder USD
www.apmterminals.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Ytterligare ett kvitto på att Katrineholms Logistikcentrum är en både riktig och viktig framtidssatsning
Göran Dahlström