Amerikansk IT-jätte etablerar sig vid Katrineholms Logistikcentrum

Report this content

Amazon Web Services AWS, etablerar ett datacenter vid Katrineholms logistikcentrum. AWS är världsledande inom sitt område, levererar i huvudsak digital infrastruktur till andra företag. Företagets huvudsäte finns i Seattle, Washington. 

AWS har letat efter lämpliga områden att etablera datacenter i Sverige. Slutligen beslutade sig AWS att etablera sig i Stockholmsregionen (Katrineholm, Västerås och Eskilstuna). Det företaget framförallt prioriterar är stark infrastruktur för elförsörjning i kombination med tillgänglig detaljplanerad mark och med utrymme för expansion. Andra viktiga saker är närhet till fiber för kommunikation, kvalificerad arbetskraft och stabil infrastruktur.

 – Det här är en bekräftelse på att Katrineholm kan erbjuda en attraktiv lokalisering även för stora multinationella företag som AWS. Datacenter kan liknas vid digitaliseringens fabriksgolv och utgör tillsammans med fiber- och mobilnät nödvändig infrastruktur för att möjliggöra molntjänster och driva verksamhet i allt ifrån IT-tjänster såväl som för mer traditionell industri, tjänstenäring och offentlig sektor. Det är också en förutsättning för att Sverige ska fortsätta utvecklas och vara ett innovativt land. Att AWS väljer att etablera sig i Katrineholm innebär naturligtvis också nya möjligheter för oss kring kompetensuppbyggnad och nya underleverantörskluster, säger Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm.

Till skillnad från de datacenter som till exempel Facebook har byggt i Sverige tidigare är AWS datacenter inte till för det egna bolaget. Det är inte heller en investering som i första hand handlar om billig kyla. Syftet är att nordiska, och framför allt svenska företag, ska kunna koppla upp sig mot en starkare infrastruktur än vad som tidigare varit möjligt för att AWS ska kunna växa sin affär i Sverige.

Marken som AWS förvärvat av Katrineholms kommun är på drygt 77 000 kvadratmeter (7,7 hektar). Etableringen kommer att generera arbetstillfällen, hur många och med vilken kompetens återkommer AWS med. Initialt ger detta naturligtvis byggarbetstillfällen. Därefter ska driftorganisationen för datacentrat bemannas.

AWS omsätter idag 140 miljarder kronor årligen och har en årlig tillväxttakt på 55 %. AWS investering i Sverige (Katrineholm, Västerås och Eskilstuna) kan handla om miljarder dollar, om Stockholm är en framgångsrik region. Satsningen är långsiktig och förväntas erbjuda AWS:s tjänster till kunder i första hand i Norden men också till kunder från andra delar av världen som behöver kapacitet i Europa.

Etableringen av AWS i Sverige skedde i samarbete med Stockholm Business Alliance, Invest Stockholm och Business Sweden.

Bild: Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande Katrineholm och Darren Mowry Director AWS Nordics skakar hand över ett historiskt stort beslut för Katrineholm, Sverige och Norden.
Foto: Geza Simon 

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 070 - 665 28 22
e-post: goran.dahlstrom@katrineholm.se 

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 33 700 invånare.

www.katrineholm.se

Taggar:

Media

Media

Citat

Det här är en bekräftelse på att Katrineholm kan erbjuda en attraktiv lokalisering även för stora multinationella företag som AWS.
Göran Dahlström kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm