Rekordåret sammanfattas med nytt rekord

2015 var året då Katrineholms kommuns slog befolkningsrekord och blev fler än någonsin. Idag kom befolkningsstatistiken för helåret 2015 från SCB. Katrineholm har ökat invånarantalet med 194 personer. Totalt är vi nu 33 462 personer i Katrineholms kommun.

Idag den 22 februari 2016 presenterar SCB (Statistiska Centralbyrån) befolkningsstatistiken för helåret 2015. Siffrorna visar att Katrineholm ökat invånarantalet med 194 personer under året. Totalt är vi nu 33 462 personer i Katrineholms kommun. Vilket återigen är nytt rekord.


Statistiken visar också att kommunen fortsätter att ha ett bra fördelsetal. Kommunen har haft ungefär 400 nyfödda varje år de senaste åren.

– Det känns bra att vi fortsätter att vara en tillväxtkommun. För att nå våra befolkningsmål behöver kommunen framöver öka med cirka 300 personer årligen och de behöver ha någonstans att bo. I dagsläget är det svårt att få bostad i Katrineholm därför är bostadbyggandet väldigt viktigt. Takten på bostadsbyggandet i vår kommun är bra just nu. Vi har många byggen som pågår och flera i startgroparna, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S).

Fakta: 
Det var den 17 augusti 2015 då Katrineholms kommun befolkningsmässigt blev fler än någonsin; 33 432 invånare i kommunen. Den gamla toppnoteringen är från 1994, 33 410 personer.

I Katrineholms kommuns kommunplan för 2015-2018 anges målet att invånarantalet ska öka till minst 34 000 år 2018. I översiktsplanen som sträcker sig fram till 2030 är målet satt att invånarantalet ska öka till 40 000. Katrineholm ska vara en modern och kaxig kommun i Stockholms närhet, för enskilda att flytta till och för företag att etablera sig i.

Bild: På de fem fingrarna kan man se totala befolkningen för Katrineholms kommun de fem senaste åren. 

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 070 - 665 28 22
e-post: goran.dahlstrom@katrineholm.se 

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 33 300 invånare.

www.katrineholm.se

Taggar:

Om oss

Katrineholm - Läge för liv & lustI Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring. Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 34 600 invånare.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Takten på bostadsbyggandet i vår kommun är bra just nu. Vi har många byggen som pågår och flera i startgroparna.
Göran Dahlström