Katrineholm får högt betyg i kundundersökning

Report this content

Under 2016 genomfördes för fjärde gången en Nöjd-Kund-Index (NKI) undersökning bland företag i Katrineholm och som varit i kontakt med Katrineholms kommun. Syftet med undersökningen är att ta reda på vad företagen tycker om den kommunala myndighetsutövningen. Studien bygger på en enkät till företagare som haft minst ett myndighetsärende med sin kommun under 2016.

Årets NKI-undersökning gäller avslutade företagsärenden under 2016 inom sex myndighetsområden:

  1. Brandskydd
  2. Bygglov
  3. Markupplåtelse
  4. Serveringstillstånd
  5. Miljö-och hälsoskyd
  6. Livsmedelskontroll

Inom dessa områden har företagen fått bedöma kommunens service utifrån sex olika servicefaktorer; bemötande, effektivitet, tillgänglighet, information, kompetens och rättssäkerhet.


Resultat
Katrineholms NKI landar i år på 74 poäng och med en svarsfrekvens på 62 %, vilket motsvarar totalt 114 svar. I år utmärker sig området markupplåtelse som höjt sig rejält i jämförelse med föregående år. Katrineholms kommun är även en av de kommuner med störst ökning av NKI mellan 2014-2016.

– Det här är ett mycket positivt resultat, och ett kvitto på att vårt arbete med att förbättra företagsklimatet i Katrineholms kommun är på rätt väg.  Hur företagen i Katrineholm uppfattar kommunens service är av stor betydelse, och något vi tar med oss i vårt fortsatta arbete, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström.

Katrineholms kommun hamnar på plats 44 i hela undersökningen (där drygt 160 kommuner ingår).

Om undersökningen
Undersökningen riktar sig till de företag som varit i kontakt med partnerkommunerna inom Stockholm Business Alliance, SBA - i detta ingår Katrineholms kommun. Undersökningen är upplagd enligt analysmodellen ”Nöjd-Kund-Index” vilket är en etablerad modell för att mäta kundnöjdhet på en skala från 0-100 och där 100 är högsta betyg. Modellen innebär att man kan jämföra sig över tid och med andra verksamheter.

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 070 - 665 28 22
e-post: goran.dahlstrom@katrineholm.se 

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 33 700 invånare.

www.katrineholm.se

Media

Media

Citat

Det här är ett mycket positivt resultat, och ett kvitto på att vårt arbete med att förbättra företagsklimatet i Katrineholms kommun är på rätt väg. Hur företagen i Katrineholm uppfattar kommunens service är av stor betydelse, och något vi tar med oss i vårt fortsatta arbete.
Kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström.