Katrineholms kommun flyttar ut kontoret på stan!

Den 11 till 12 september flyttar samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun ut sin verksamhet på Stortorget i Katrineholm. Invånarna får möjlighet att möta sin kommun i ett öppet sammanhang, ställa frågor och diskutera utvecklingen av Katrineholms kommun. 

- Vi väljer att flytta ut vårt kontor till Stortorget här i Katrineholm för att komma närmre kommuninvånarna som bor och verkar här. Vi vill skapa nya och intressanta mötesplatser och ge invånarna i Katrineholm möjlighet att möta sin kommun i ett öppet sammanhang, tycka till om det som sker kring staden och landsbygdens utveckling och diskutera med oss som är på plats, säger samhällsbyggnadschef Lars Hågbrandt.  

Under de två dagarna kommer besökaren bland annat ha möjlighet att få direktrådgivning kring bygglov, avlopp, klimat- och energi, radonmätning och start av eget företag. Kommunens visualiseringsbord finns på plats och ger besökaren en inblick i aktuella byggprojekt så som Stortorget, Logistikcentrum, Kvarteret Hjorten, Kvarteret Palmen och mycket mer. På plats finns representanter från kommunen - redo att diskutera och svara på besökarens frågor och tankar om Katrineholms utveckling.

TIDER
Fredag 11 september klockan 10-18.
Lördag 12 september klockan 10-15.

PLATS
Stortorget i Katrineholm.

PROGRAM
För mer information om programmet vänligen kontakta Josefine Karlsson, kommunikatör på samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun. Telefon: 0150 – 577 17. E-post: josefine.karlsson@katrineholm.se
Programmet för de två dagarna finns via: www.katrineholm.se/kontoretpastan 

Lars Hågbrandt
Chef samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon: 0150-570 79
E-post: lars.hagbrandt@katrineholm.se 

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 33 300 invånare.

www.katrineholm.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi väljer att flytta ut vårt kontor till Stortorget här i Katrineholm för att komma närmre kommuninvånarna som bor och verkar här. Vi vill skapa nya och intressanta mötesplatser och ge invånarna i Katrineholm möjlighet att möta sin kommun i ett öppet sammanhang, tycka till om det som sker kring staden och landsbygdens utveckling och diskutera med oss som är på plats.
Samhällsbyggnadschef Lars Hågbrandt